NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
POWER 4.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

Pożyczki na kształcenie

powerue

Wszelkich informacji szukaj na stronie

www.inwestujwrozwoj.pl

 

24.06.2019

Informujemy, że III nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” zostanie zamknięty 1 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00.

 

15.03.2019

Uprzejmie informujemy, że III nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpocznie się 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00.

W tym terminie zostanie otwarty dostęp do systemu wnioskowania on-line na stronie projektu www.inwestujwrozwoj.pl.

W ramach III naboru pula środków przeznaczona na pożyczki to 10 mln zł.

Nabór będzie miał charakter ciągły i będzie trwał do momentu wyczerpania środków.

W przypadku złożenia wniosków o pożyczkę o wartości przekraczającej 120% puli środków przeznaczonych na pożyczki w tym naborze, Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia naboru wniosków. Komunikat o terminie wstrzymania lub zakończenia wniosków zostanie umieszczony na stronie projektu.

 

26.01.2018

Uprzejmie informujemy, że II nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpocznie się 1 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00.

W tym terminie zostanie otwarty dostęp do systemu wnioskowania on-line na stronie projektu www.inwestujwrozwoj.pl.

W ramach II naboru pula środków przeznaczona na pożyczki to 12,5 mln zł.

Planowany czas zakończenia tego naboru to 30 maja 2018 r., przy czym w przypadku złożenia wniosków o pożyczkę o wartości przekraczającej 150% puli środków przeznaczonych na pożyczki w tym naborze, Operator zastrzega sobie prawo do przerwania naboru wniosków.

 

12.09.2017

Informujemy, że 18 września startuje nabór do ogólnopolskiego pilotażowego projektu „Pożyczki na kształcenie”, dzięki któremu osoby dorosłe będą mogły sfinansować studia podyplomowe, kurs lub szkolenie (wyłączając studia I, II, i III stopnia) nieoprocentowaną pożyczką z możliwością umorzenia do 25% wartości pożyczki. Wysokość pożyczki to minimum 600 zł, a maksimum 100.000 zł.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpocznie się 18 września (poniedziałek) 2017 r. o godz. 10.00. i będzie odbywał się za pomocą systemu on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.

Zapraszamy!

 

29.08.2017

Informujemy, że na stronie projektu znajdują się już dokumenty projektowe. Jednocześnie przypominamy, że wniosek o pożyczkę będzie można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą generatora wniosków o pożyczkę, który zostanie uruchomiony wkrótce.

Dokumenty do zapoznania się - kliknij tutaj

 

18.06.2017

Przewidywany termin naboru to przełom sierpnia i września b.r.

 

Informacje ogólne o projekcie

Celem głównym projektu jest operacjonalizacja i przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej, umożliwiającego podniesienie kompetencji lub kwalifikacji minimum 3.600 osobom dorosłym, zamieszkałym na terenie Polski. Będzie on realizowany przez udzielenie 4.000 pożyczek, przeznaczonych na sfinansowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych możliwych form kształcenia (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Pożyczki o wartości do 100 tys. zł oferowane będą wszystkim zainteresowanym posiadającym zdolność do spłaty pożyczki i dotyczyć będą wybranych przez nich form kształcenia trwających nie dłużej niż 2 lata. Pożyczki są nieoprocentowane z możliwością umorzenia do 25% wartości pożyczki (po spełnianiu odpowiednich warunków).

Wartość projektu (po aneksie): 27.000.000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (po aneksie): 25.548.300,00 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją "Fundusz Współpracy", ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa.