NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Instytucje współpracujące
Wpisany przez Administrator   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 

 

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 


 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Sandomierz 

 

Bank Spółdzielczy w Starachowicach

logo_bss


Bank Spółdzielczy w Iłży

logo_bsi


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa 


 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

 

Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego 


 

Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. 

 

Urząd Miejski w Starachowicach 

 

 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach 

 

 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

logo_mrfp

 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.

logo_sfp


 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.


Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych

  

Związek Banków Polskich