NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
RPOWŚ 10.4.1 - Aktualności (2)
Wpisany przez Administrator   

"OD PLANÓW DO BIZNES PLANU"

loga_nowe1

Informacja dotycząca zwrotu weksli w projekcie

    Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy  o przyznanie wsparcia finansowego „zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawia się do czasu zaakceptowania rozliczenia projektu Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą”.

     Po zaakceptowaniu rozliczenia projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będący Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla Działania 10.04 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy zamieścimy na stronie internetowej informacją o możliwości odbioru weksli.

 

Rozliczanie wsparcia finansowego (dotacja) i pomostowego

Tabela do rozliczenia wsparcia finansowego z przykładem - kliknij tutaj

Tabela do rozliczenia wsparcia pomostowego z przykładem - kliknij tutaj

Deklaracja zakupu sprzętu używanego

Deklaracja zakupu sprzętu używanego (deklaracja 7 lat) - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów III naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów III naboru do projektu "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU".

Lista rankingowa biznes planów - osoby odchodzące z rolnictwa - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów - osoby z niepełnosprawnościami - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów - pozostałe osoby - kliknij tutaj

 

WAŻNE! - Zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

     Zmiana w Regulaminie dotyczy konstruowania list rankingowych oceny biznes planów w trzeciej edycji działań w projekcie „OD PLANÓW DO BIZNES PLANU”.

- Regulamin przyznawania środków finansowych NOWY - kliknij tutaj

 

Wyniki III naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki III naboru do projektu "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 osób z najwyższą liczbą punktów z listy rankingowej oaób odchodzących z rolnictwa oraz 38 osób z listy rankingowej pozostałych osób.

Lista rankingowa OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA - kliknij tutaj

Lista rankingowa POZOSTAŁE OSOBY - kliknij tutaj

 

III nabór do projektu

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (III nabór) uczestników do projektu „OD PLANÓW DO BIZNES PLANU”. Nabór trwa w dniach 29.01.2018 od godz. 9.00 – 09.02.2018 do godz. 15.00.

Uwaga! Zmianie uległ Regulamin rekrutacji. Modyfikacja obejmuje zasadę konstruowania list rankingowych oceny formularzy rekrutacyjnych w trzecim naborze w projekcie „OD PLANÓW DO BIZNES PLANU”.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj

- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj

- Oświadczenie o statusie kandydata - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji NOWY - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania środków finansowych NOWY - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj


WAŻNE! - Zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

     Informujemy, że w dniu 16.01.2018 otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pismo nakazujące zmianę Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w kwestii kwalifikowalności podatku VAT. Wykreśleniu uległy punkty 4 i 5 znajdujące się w paragrafie 2 „Wydatkowanie środków wsparcia finansowego”:

  • Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.
  • Obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

     Poniżej zamieszczamy obowiązujący Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

- Regulamin przyznawania środków finansowych od 16.01.2018 NOWY - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów II naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów II - grupa ostrowiecka, skarżyska i kielecka naboru do projektu "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU".

      Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów KIELCE - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów II naboru - grupa starachowicka

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów II naboru - grupa starachowicka do projektu "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU".

      Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów STARACHOWICE - kliknij tutaj

 

Wyniki II naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki II naboru do projektu "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU".


Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Informujemy, iż z przyczyn technicznych na liście rankingowej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu "Od planów do biznes planu" znalazł się błąd w pozycji nr 1. W wersji błędnej na tej pozycji występował formularz nr 24/2/2017/St-ce, który widnieje również na pozycji nr 22. A właściwy numer formularza na pozycji 1 to nr 31/2/2017/St-ce.


Lista rankingowa OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

 

II nabór do projektu

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 17.07.2017 od godz. 9.00 - 11.08.2017 do godz. 15.00.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

  W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj

- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj

- Oświadczenie o statusie kandydata - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Rozliczanie wsparcia finansowego (dotacja) i pomostowego

Tabela do rozliczenia wsparcia finansowego z przykładem - kliknij tutaj

Tabela do rozliczenia wsparcia pomostowego z przykładem - kliknij tutaj

 

Deklaracja zakupu sprzętu używanego

Deklaracja zakupu sprzętu używanego (deklaracja 7 lat) - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów I naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów I naboru do projektu "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU".

      Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów KIELCE - kliknij tutaj

 

Wzór biznes planu

Pobierz - kliknij tutaj

 

Wyniki I naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki I naboru do projektu "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

 

13.03.2017

Informacja o wybranym wykonawcy - szkolenia oraz doradztwo dot. opracowania biznes planu w projekcie "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU"

Szkolenie:

Wybrany wykonawca - Katarzyna Łaszcz, Ostrowiec Św.

Data wpłynięcia oferty - 09.03.2017, godz. 08:07

Cena za 1 godz. szkolenia - 59 zł

Doradztwo:

Wybrany wykonawca - Katarzyna Łaszcz, Ostrowiec Św.

Data wpłynięcia oferty - 09.03.2017, godz. 08:07

Cena za 1 godz. doradztwa - 69 zł

 

01.03.2017

Zapytanie ofertowe

   Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykładowców i/lub doradców dot. opracowania biznes planów w projekcie "OD PLANÓW DO BIZNES PLANU"  - kliknij tutaj  kliknij tutaj 

 

I nabór do projektu

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 23.01.2017 od godz. 9.00 - 10.02.2017 do godz. 15.00.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

  W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj

- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj

- Oświadczenie o statusie kandydata - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Informacje ogólne o projekcie

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt OD PLANÓW DO BIZNES PLANU. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


     Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Zasięg terytorialny projektu – województwo świętokrzyskie.

 

Uczestnicy projektu:

     Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

     Cała dokumentacja projektowa oraz termin pierwszej rekrutacji do projektu potencjalnych uczestników projektu zostanie podany na stronie internetowej www.farr.pl oraz bezpośrednio w biurach projektu po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Kwota wsparcia finansowego: 24.400 zł

Kwota wsparcia pomostowego: 1.500 zł przez 6 miesięcy

 

Biura projektu:

  • Kielce, ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9; tel. 41 345-05-33
  • Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38; tel. 41 247-62-61
  • Skarżysko Kam., ul. 1-go Maja 49; tel. 41 251-21-92 w.40; 501 208 710
  • Starachowice, ul. Mickiewicza 1a; tel. 41 274 46 90