NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
RPOWŚ 10.4.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"160 FIRM NA START"

loga_nowe1

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu oraz zwrotu weksli

Informujmy, że wniosek końcowy o płatność w ramach projektu RPSW.10.04.01-26-0046/15 „160 FIRM NA START” został pozytywnie zweryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będący Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla Działania 10.04 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.

Z uwagi jednak na fakt, iż przedmiotowy wniosek końcowy dotyczy projektu, w którym nastąpiło wyłączenie wydatków (wstrzymanie certyfikacji), nie zostanie on przez IP zatwierdzony a projekt nie zostanie zamknięty do czasu ostatecznego określenia warunków wznowienia certyfikacji i ich ewentualnych skutków finansowych.

Wobec powyższego a także zgodnie z § 3 ust. 3 umowy  o przyznanie wsparcia finansowego „zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawia się do czasu zaakceptowania rozliczenia projektu Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą”.

        Po zaakceptowaniu rozliczenia projektu przez IP zamieścimy na stronie internetowej informacją o możliwości odbioru weksli.

 

Wyniki biznes planów IV naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów IV naboru do projektu "160 FIRM NA START".

Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

 

Wyniki IV naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki IV naboru do projektu "160 FIRM NA START".

Lista rankingowa ROLNICY- kliknij tutaj

Lista rankingowa POZOSTAŁE OSOBY - kliknij tutaj

 

Konstruowanie list rankingowych

     Informacja dotycząca konstruowania list rankingowych oceny formularzy rekrutacyjnych w czwartym naborze w projekcie „160 firm na start” - kliknij tutaj (Regulamin)

 

Rozliczanie wsparcia finansowego (dotacja) i pomostowego
Tabela do rozliczenia wsparcia finansowego z przykładem - kliknij tutaj

Tabela do rozliczenia wsparcia pomostowego z przykładem - kliknij tutaj

 

 Przedłużenie rekrutacji - IV nabór /zm./
    Informujemy, że przedłużamy rekrutację (IV nabór) uczestników do projektu "160 FIRM NA START" dla rolników oraz domowników, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych do dnia 13.04.2017 r. do godz. 15.00.

  

Przedłużenie rekrutacji - IV nabór
    Informujemy, że przedłużamy rekrutację (IV nabór) uczestników do projektu "160 FIRM NA START":

  • dla rolników oraz domowników, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych do dnia 31.03.2017 r. do godz. 15.00,
  • dla pozostałych osób do dnia 21.03.2017 r. do godz. 15.00.

  

Wyniki biznes planów III naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów III naboru do projektu "160 FIRM NA START".

Lista rankingowa biznes planów STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów KIELCE - kliknij tutaj

  

IV Nabór do projektu

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (IV nabór) uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 15.02.2017 od godz. 9.00 - 17.03.2017 do godz. 15.00 - OSTATECZNY TERMIN ZOSTAŁ WYDŁUŻONY (informacja powyżej)!

    Uwaga! Zmianie uległ Regulamin rekrutacji.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

   W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj

- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji (NOWY) - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Wzór biznes planu

Pobierz - kliknij tutaj

  

Zapytanie ofertowe

      Informacja o wyborze wykonawcy na Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń i doradztwa dot. opracowania biznes planów w projekcie "160 firm na start" - kliknij tutaj

 

Wyniki III naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki III naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 pierwszych osób z każdej listy rankingowej,
Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń i doradztwa dot. opracowania biznes planów w projekcie "160 firm na start" - kliknij tutaj

  

Zapytanie ofertowe - wyniki

      Na przeprowadzone zapytanie ofertowe złozono jedną ofertę. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonej oferty stwierdzono, iż przekracza ona kwotę środków w budżecie projektu, przeznaczoną na cel sformułowany w zapytaniu ofertowym. Oferta z tak określoną ceną – wyższą niż zaplanowana/ przewidziana w budżecie projektu – musi zostać odrzucona.

  

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia doradztwa dla firm w projekcie "160 firm na start" - kliknij tutaj

  

III Nabór do projektu

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (III nabór) uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 14.09.2016 od godz. 9.00 - 20.10.2016 do godz. 15.00 (termin został wydłużony).

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

   W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj
- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj
Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji (NOWY) - kliknij tutaj
- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj
- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej w projekcie "160 firm na start" i doradztw indywidualnych i dla firm - kliknij tutaj  kliknij tutaj

   

Wyniki biznes planów II naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów II naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów KIELCE - kliknij tutaj

  

Termin składania biznes planów II naboru /zm./
     Informujemy, że biznes plany z II naboru do projektu "160 FIRM NA START" należy składać do dnia 2 sierpnia b.r. do godz. 15.00 (2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD).

  

Rozliczanie wsparcia finansowego (dotacja) i pomostowego
Tabela do rozliczenia wsparcia finansowego z przykładem - kliknij tutaj

Tabela do rozliczenia wsparcia pomostowego z przykładem - kliknij tutaj

  

Deklaracja zakupu sprzętu używanego

Deklaracja zakupu sprzętu używanego (deklaracja 7 lat) - kliknij tutaj

 

Wyniki II naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki II naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 osób z każdej listy rankingowej, za wyjatkiem listy rankingowej grupy starachowickiej, z której zakwalifikowanych zostaje 14 osób (lista została powiększona o 2 osoby ze względu na tę samą liczbę punktów).

Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

  

Wsparcie pomostowe - katalog wydatków
   Informujemy, że katalog wydatków wsparcia pomostowego dla osób, które otworzyły działalność gospodarczą z projektu "160 FIRM NA START" znajduje się w par. 4 ust. 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

  

Wyniki biznes planów I naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów I naboru do projektu "160 FIRM NA START".

      Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych osób z każdej listy rankingowej.

 Lista rankingowa biznes planów STARACHOWICE - kliknij tutaj

 Lista rankingowa biznes planów OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

 Lista rankingowa biznes planów SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

 Lista rankingowa biznes planów KIELCE - kliknij tutaj

  

II Nabór do projektu

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 04.05.2016 od godz. 9.00 - 03.06.2016 do godz. 15.00 (termin został wydłużony).

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

   W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj
- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj
Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj
- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj
- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Wzór biznes planu

Pobierz - kliknij tutaj

 

Wyniki I naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki I naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej w projekcie "160 firm na start" i doradztw indywidualnych i dla firm - kliknij tutaj  kliknij tutaj

 

I Nabór do projektu

    Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 07.03.2016 od godz. 9.00 - 18.03.2016 do godz. 15.00.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

   W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Rozeznanie rynku

     Rozeznanie rynku dotyczy przeprowadzenia oceny biznes planów w ramach projektu "160 firm na start" - kliknij tutaj


Informacje ogólne o projekcie

      Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt 160 FIRM NA START. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


     Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Zasięg terytorialny projektu – województwo świętokrzyskie.

 

Uczestnicy projektu:

     Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

     Cała dokumentacja projektowa oraz termin pierwszej rekrutacji do projektu potencjalnych uczestników projektu zostanie podany na stronie internetowej www.farr.pl oraz bezpośrednio w biurach projektu po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

Biura projektu:

  • Kielce, ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9; tel. 41 345-05-33
  • Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38; tel. 41 247-62-61
  • Skarżysko Kam., ul. 1-go Maja 49; tel. 41 251-21-92 w.40; 501 208 710
  • Starachowice, ul. Mickiewicza 1a; tel. 41 274 46 90