NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Informacje ogólne
Wpisany przez Administrator   

      pozyczkiGłównym celem działalności Funduszu Pożyczkowego FUNDSTAR 2 jest udzielanie podmiotom gospodarczym pożyczek na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Projekty gospodarcze realizowane w oparciu o nie służyć mają realizacji priorytetów rozwoju lokalnego, w tym przede wszystkim powodujących tworzenie nowych miejsc pracy.

Ścieżki pożyczkowe

      Obecnie Fundacja udziela pożyczek z dwóch źródeł:

  • w ramach środków pochodzących z Ministerstwa Gospodarki, których wdrażaniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Pożyczki PARP),
  • w ramach środków pochodzących ze zrealizowanego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, których wdrażaniem zajmuje się Urząd Marszałkowski w Kielcach (Pożyczki RPO+).

 

      Oferta „Pożyczki PARP” skierowana jest do osób rozpoczynających działalność oraz małych firm jedynie z terenu powiatu starachowickiego, natomiast oferta „Pożyczki RPO+” odnosi się do osób rozpoczynających działalność oraz firm z sektora MSP z terenu całego województwa świętokrzyskiego.

 

Więcej informacji:


Pożyczki PARP – kliknij tutaj


Pożyczki RPO+ – kliknij tutaj


parp

rpoue

rpoue1

 wojswie