NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start O nas Wydarzenia
Wydarzenia
Wpisany przez Administrator   

13.06.2017

     Miło nam poinformować, iż dziś podpisaliśmy umowę na realizację ogólnopolskiego projektu "Pożyczki na kształcenie" mającego na celu wsparcie finansowe osób dorosłych w postaci nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie wybranej formy kształcenia tj. studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia) z możliwością umorzenia do 25% wartości pożyczki.

   Konferencję otworzył Pan Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju (na zdjęciu poniżej po środku), który przedstawił ogólne założenia inicjatywy związanej z dofinansowaniem kształcenia osób dorosłych.

mr1

    Pilotażowy projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Fundusz Współpracy" z Warszawy, którą w trakcie podpisywania umowy reprezentował Pan Jacek Ostrowski - Członek Zarządu (na zdjęciu powyżej pierwszy z lewej).

mr2

     W imieniu Ministerstwa Rozwoju umowę podpisała Pani Dominika Tadla - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast w imieniu Fundacji ARR - Prezes Zarządu Pan Ryszard Nosowicz.

mr3

     Przewidywany termin naboru to przełom sierpnia i września b.r.

   Więcej informacji na temat podstawowych warunków projektu "Pożyczki na kształcenie" znajduje się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl - kliknij tutaj

 

19.10.2015

    Pragniemy poinformować, że w budynku dawnego KOMPUR-u na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" należącym do Fundacji otwarte zostało laboratorium badawcze biomasy stałej biogazu i biopaliwa.

echo1     Laboratorium powstało w ramach projektu unijnego, którego realizatorami są Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii z Kielc jako lider projektu, oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach jako partner projektu. Adaptacja pomieszczeń pod laboratorium oraz wyposażenie do niego kosztowały ok. 4,4 mln zł.

echo2  W laboratorium prowadzone będą badania chemiczne osadów pofermentacyjnych oraz organicznych, które pozwolą określić zawartość poszczególnych pierwiastków, badania kaloryczności substancji, jej wilgotności czy składu biogazu. Początkowo badania wykonywane będą nieodpłatnie, natomiast w kolejnych latach usługi będą już płatne.

echo3     Laboratorium powstało w ramach projektu "Laboratorium badawcze biomasy stałej biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1.

     Fotografie dzięki uprzejmości "Echo Dnia"

03.11.2014

     Miło nam poinformować, iż dziś podpisaliśmy umowę na realizację rządowego projektu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" mającego na celu pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego.

umowa_bgk11

    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. licencjackich i magisterskich oraz absolwentów szkół średnich i wyższych tj. I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu.

umowa_bgk12

     Wnioski o pożyczki będzie można składać od 17 listopada 2014 r.

umowa_bgk13     W województwie świętokrzyskim wnioski przyjmowane będą przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, natomiast w województwie lubelskim przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.


30.10.2013

     Miło nam poinformować, iż dziś podpisaliśmy umowę na realizację rządowego projektu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" mającego na celu pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego.

          umowa_bgk1

     Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. licencjackich i magisterskich oraz absolwentów szkół wyższych tj. I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu.

umowa_bgk2

      W imieniu Fundacji dokumenty podpisał Prezes Zarządu Ryszard Nosowicz, natomiast ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Kacprzyk - Prezes Zarządu BGK.

umowa_bgk3

     Projekt ma rozpocząć się jeszcze w listopadzie b.r., a wsparcie ma być udzielane przez okres trzech lat lub do wyczerpania środków.

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach jest jedynym realizatorem w/w wsparcia w województwie świętokrzyskim.

umowa_bgk4

Przedstawiciele rządu i instytucji zaproszonych na uroczystość.

Drugi z prawej Prezes Fundacji Ryszard Nosowicz


03.12.2010

      Miło nam poinformować, iż 2 grudnia 2010 r. w Warszawie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Fundacja została uhonorowana pamiątkową statuetką w podziękowaniu za wieloletnią współpracę. Statuetkę z rąk Prezes PARP Bożeny Lublińskiej-Kasprzak odebrał Prezes Zarządu Fundacji Ryszard Nosowicz.

      W ciągu tych 10 lat Fundacja zrealizowała szereg projektów wspierających przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim. Dzięki projektom współfinansowanym ze środków wspólnotowych oraz krajowych, których instytucją wdrażającą była PARP, możliwe było m.in. dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR oraz Funduszu Pożyczkowego FUNDSTAR 2.

      Nagroda ta to jednocześnie podziękowanie dla pracowników Fundacji za zaangażowanie w obsługę projektów już zakończonych i obecnie realizowanych.

10latparpgala

Przedstawiciele instytucji uhonorowanych statuetkami.

Pierwszy z lewej Prezes Fundacji Ryszard Nosowicz

10latparp

Statuetka dla Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach


29.04.2010

      Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29.04.2010 r. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa budynku Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - Działanie 1.4.

rpo14umowa2      W imieniu Fundacji dokumenty podpisał Prezes Zarządu Ryszard Nosowicz, natomiast ze strony Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas - Marszałek Województwa oraz Marcin Perz - Członek Zarządu Województwa.

rpo14umowa3      Projekt rozpocznie się 1 września 2010 r. Planowane zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na 30 września 2013 r.

rpo14umowa1