NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPO 10.4.1 Dotacje
RPO 10.4.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"160 FIRM NA START"

loga_nowe1

 

Wyniki biznes planów I naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów I naboru do projektu "160 FIRM NA START".

 

LISTA RANKINGOWA BIZNES PLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „160 FIRM NA START”– I NABÓR

GRUPA „KIELECKA”

Lp

Nr formularza

liczba punktów

1

16/1/2016/K-ce

97

2

12/1/2016/K-ce

91

3

25/1/2016/K-ce

87,5

4

5/1/2016/K-ce

86,5

5

13/1/2016/K-ce

83

6

14/1/2016/K-ce

83

7

10/1/2016/K-ce

81

8

7/1/2016/K-ce

80,5

9

24/1/2016/K-ce

79,5

10

23/1/2016/K-ce

76

11

11/1/2016/K-ce

50

12

15/1/2016/K-ce

0

Dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych na liście osób, których biznes plany otrzymały największą liczbę punktów.

 

LISTA RANKINGOWA BIZNES PLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „160 FIRM NA START”– I NABÓR

GRUPA „OSTROWIECKA”

Lp

nr formularza

liczba punktów

1

04/1/2016/O-c

84,5

2

03/1/2016/O-c

82

3

05/1/2016/O-c

80

4

12/1/2016/O-c

78

5

14/1/2016/O-c

75

6

06/1/2016/O-c

74,5

7

13/1/2016/O-c

71,5

8

08/1/2016/O-c

70

9

09/1/2016/O-c

68,5

10

02/1/2016/O-c

65

11

07/1/2016/O-c

55,5

12

11/1/2016/O-c

29

 Dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych na liście osób, których biznes plany otrzymały największą liczbę punktów.

      

LISTA RANKINGOWA BIZNES PLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „160 FIRM NA START”– I NABÓR

GRUPA „SKARŻYSKA”

Lp

nr formularza

liczba punktów

1

08/1/2016/Sk-ko

91,5

2

15/1/2016/Sk-ko

90,5

3

14/1/2016/Sk-ko

88

4

11/1/2016/Sk-ko

84,5

5

03/1/2016/Sk-ko

82,5

6

09/1/2016/Sk-ko

79

7

01/1/2016/Sk-ko

78,5

8

13/1/2016/Sk-ko

75,5

9

04/1/2016/Sk-ko

73,5

10

01/1/2016/O-c

70

11

02/1/2016/Sk-ko

32

12

12/1/2016/Sk-ko

28,5

 Dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych na liście osób, których biznes plany otrzymały największą liczbę punktów.    

   

LISTA RANKINGOWA BIZNES PLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „160 FIRM NA START”– I NABÓR

GRUPA „STARACHOWICKA”

Lp

nr formularza

liczba punktów

1

09/1/2016/St-ce

94

2

12/1/2016/St-ce

89

3

01/1/2016/St-ce

84,5

4

16/1/2016/St-ce

84,5

5

08/1/2016/St-ce

84

6

07/1/2016/St-ce

83

7

13/1/2016/St-ce

81,5

8

04/1/2016/St-ce

76,5

9

02/1/2016/St-ce

76

10

11/1/2016/St-ce

74

11

06/1/2016/St-ce

73

12

03/1/2016/St-ce

71,5

 Dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych na liście osób, których biznes plany otrzymały największą liczbę punktów.

 

II Nabór do projektu

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 04.05.2016 od godz. 9.00 - 03.06.2016 do godz. 15.00 (termin został wydłużony).

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

  W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj

- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Wzór biznes planu

Pobierz - kliknij tutaj

 

Wyniki I naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki I naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa OSTROWIEC śW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej w projekcie "160 firm na start" - kliknij tutaj

 

I Nabór do projektu

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 07.03.2016 od godz. 9.00 - 18.03.2016 do godz. 15.00.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

  W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Informacje ogólne o projekcie

 

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt 160 FIRM NA START. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


     Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Zasięg terytorialny projektu – województwo świętokrzyskie.

 

Uczestnicy projektu:

     Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

     Cała dokumentacja projektowa oraz termin pierwszej rekrutacji do projektu potencjalnych uczestników projektu zostanie podany na stronie internetowej www.farr.pl oraz bezpośrednio w biurach projektu po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

Biura projektu:

  • Kielce, ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9; tel. 41 345-05-33
  • Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38; tel. 41 247-62-61
  • Skarżysko Kam., ul. 1-go Maja 49; tel. 41 251-21-92 w.40; 501 208 710
  • Starachowice, ul. Mickiewicza 1a; tel. 41 274 46 90