NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPO 10.4.1 Dotacje - 160 firm na start
RPO 10.4.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"160 FIRM NA START"

loga_nowe1

 

Wyniki biznes planów III naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów III naboru do projektu "160 FIRM NA START".

Lista rankingowa biznes planów STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów KIELCE - kliknij tutaj

 

IV Nabór do projektu

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (IV nabór) uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 15.02.2017 od godz. 9.00 - 17.03.2017 do godz. 15.00.

    Uwaga! Zmianie uległ Regulamin rekrutacji.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

  W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj

- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji (NOWY) - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Wzór biznes planu

Pobierz - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

     Informacja o wyborze wykonawcy na Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń i doradztwa dot. opracowania biznes planów w projekcie "160 firm na start" - kliknij tutaj

 

Wyniki III naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki III naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 pierwszych osób z każdej listy rankingowej,

Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń i doradztwa dot. opracowania biznes planów w projekcie "160 firm na start" - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe - wyniki

     Na przeprowadzone zapytanie ofertowe złozono jedną ofertę. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonej oferty stwierdzono, iż przekracza ona kwotę środków w budżecie projektu, przeznaczoną na cel sformułowany w zapytaniu ofertowym. Oferta z tak określoną ceną – wyższą niż zaplanowana/ przewidziana w budżecie projektu – musi zostać odrzucona.

 

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia doradztwa dla firm w projekcie "160 firm na start" - kliknij tutaj

 

III Nabór do projektu

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację (III nabór) uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 14.09.2016 od godz. 9.00 - 20.10.2016 do godz. 15.00 (termin został wydłużony).

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

  W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj

- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji (NOWY) - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej w projekcie "160 firm na start" i doradztw indywidualnych i dla firm - kliknij tutaj  kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów II naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów II naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów KIELCE - kliknij tutaj

 

Termin składania biznes planów II naboru /zm./

     Informujemy, że biznes plany z II naboru do projektu "160 FIRM NA START" należy składać do dnia 2 sierpnia b.r. do godz. 15.00 (2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD).

 

Rozliczanie wsparcia finansowego (dotacja) i pomostowego

Tabela do rozliczenia wsparcia finansowego z przykładem - kliknij tutaj

Tabela do rozliczenia wsparcia pomostowego z przykładem - kliknij tutaj

 

Deklaracja zakupu sprzętu używanego

Deklaracja zakupu sprzętu używanego (deklaracja 7 lat) - kliknij tutaj

 

Wyniki II naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki II naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 osób z każdej listy rankingowej, za wyjatkiem listy rankingowej grupy starachowickiej, z której zakwalifikowanych zostaje 14 osób (lista została powiększona o 2 osoby ze względu na tę samą liczbę punktów).

Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

 

Wsparcie pomostowe - katalog wydatków

   Informujemy, że katalog wydatków wsparcia pomostowego dla osób, które otworzyły działalność gospodarczą z projektu "160 FIRM NA START" znajduje się w par. 4 ust. 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

 

Wyniki biznes planów I naboru

     Poniżej ogłaszamy wyniki biznes planów I naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że dofinansowanie w ramach dotacji otrzymuje 10 pierwszych osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa biznes planów STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa biznes planów KIELCE - kliknij tutaj

 

II Nabór do projektu

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 04.05.2016 od godz. 9.00 - 03.06.2016 do godz. 15.00 (termin został wydłużony).

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

  W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Dokumenty rekrutacyjne

- Formularz rekrutacyjny (PDF) - kliknij tutaj

- Formularz rekrutacyjny (DOC) - kliknij tutaj

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

- Regulamin przyznawania środków finansowych - kliknij tutaj

- Karta oceny formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

 

Wzór biznes planu

Pobierz - kliknij tutaj

 

Wyniki I naboru do projektu

     Poniżej ogłaszamy wyniki I naboru do projektu "160 FIRM NA START".

     Informujemy, że do projektu zostaje zakwalifikowanych 12 osób z każdej listy rankingowej.

Lista rankingowa STARACHOWICE - kliknij tutaj

Lista rankingowa OSTROWIEC ŚW. - kliknij tutaj

Lista rankingowa SKARŻYSKO-KAM. - kliknij tutaj

Lista rankingowa KIELCE - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe

     Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej w projekcie "160 firm na start" i doradztw indywidualnych i dla firm - kliknij tutaj  kliknij tutaj

 

I Nabór do projektu

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu. Nabór trwa w dniach 07.03.2016 od godz. 9.00 - 18.03.2016 do godz. 15.00.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w wybranym biurze projektu, ponieważ wnioskodawca dodatkowo jest zobowiązany wypełnić test psychologiczny.

  W przypadku składania formularza w formie wydruku wypełnionego komputerowo Część II – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.

    Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Informacje ogólne o projekcie

 

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje projekt 160 FIRM NA START. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


     Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Zasięg terytorialny projektu – województwo świętokrzyskie.

 

Uczestnicy projektu:

     Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

     Cała dokumentacja projektowa oraz termin pierwszej rekrutacji do projektu potencjalnych uczestników projektu zostanie podany na stronie internetowej www.farr.pl oraz bezpośrednio w biurach projektu po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

Biura projektu:

  • Kielce, ul. Warszawska 21 (II piętro) pokój nr 9; tel. 41 345-05-33
  • Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38; tel. 41 247-62-61
  • Skarżysko Kam., ul. 1-go Maja 49; tel. 41 251-21-92 w.40; 501 208 710
  • Starachowice, ul. Mickiewicza 1a; tel. 41 274 46 90