NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pierwszy Biznes II - pożyczka podstawowa - podpisanie umowy
Wpisany przez Administrator   

logo_wws_nowe

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II


POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

PODPISANIE UMOWY

 

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
  • Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - pobierz

 

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia:

  • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP
  • umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
  • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego
  • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń
  • pieczątka firmowa