NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie - pożyczka podstawowa - rozliczenie pożyczki
Wpisany przez Administrator   

logo_wws_nowe1

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

 

POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)

POŻYCZKA PODSTAWOWA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy

 

ROZLICZENIE POŻYCZKI

W ciągu 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia pośrednikowi finansowemu sprawozdania z wykorzystania uruchomionych środków wraz z fakturami za zakupione towary i usługi, umowami sprzedaży, rachunkami lub innymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki i koszty.

  • wytyczne dot. rozliczania pożyczki - pobierz
  • rozliczenie pożyczki (tabela) - pobierz