NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Inne usługi Doradcze
Usługa doradcza
Wpisany przez Administrator   

 
       Fundacja świadczy specjalistyczne doradztwo w następujących dziedzinadoradztwo_kredytowech:

   • finanse: analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena i ulepszanie systemów kosztów, pomoc w zarządzaniu płynnością, określanie zdolności kredytowej i inwestycyjnej,
   • marketing: analiza i przygotowanie planów marketingowych – marketing mix,
   • planowanie i zarządzanie: zasobami ludzkimi, finansami, zarządzanie strategiczne,
  • poprawa jakości.

         Złożone doradztwo specjalistyczne może być świadczone przez ekspertów zewnętrznych współpracujących z Fundacją.