NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Mikropożyczki woj. podkarpackie - podpisanie umowy pożyczki
Wpisany przez Administrator   

Mikropożyczki" w ramach projektu

„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki”


logo_podkarpacie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

UWAGA!

WNIOSKODAWCA REJESTRUJE DZIAŁALNOŚĆ DOPIERO PO POZYTYWNEJ OCENIE WNIOSKU O UDZIELENIE JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI I FORMULARZA BIZNESPLANU INWESTYCJI.

szlaczek12

PODPISANIE UMOWY POŻYCZKI

Wzór umowy pożyczki - kliknij tutaj
Tabela opłat i prowizji - kliknij tutaj

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia:

  • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP
  • umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
  • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego
  • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń
  • pieczątki firmowej

 

a.  kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

b.  kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

c.   kopia dokumentu nadania numeru NIP,

d.  kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,

e.  zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,