NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Mikropożyczki woj. podkarpackie - rozliczenie pożyczki
Wpisany przez Administrator   

Mikropożyczki" w ramach projektu

„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki”


logo_podkarpacie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  


ROZLICZENIE POŻYCZKI

Wytyczne dot. rozliczenia pożyczki - kliknij tutaj

Tabela rozliczeniowa - kliknij tutaj

Deklaracja środka trwałego - kliknij tutaj


a.  kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

b.  kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

c.   kopia dokumentu nadania numeru NIP,

d.  kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA) lub KRUS,

e.  zaktualizowany wniosek, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,