NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pożyczki standardowe - innowacyjne woj. podkarpackie - rozliczenie pożyczki
Wpisany przez Administrator   

 

INSTRUMENT FINANSOWY

POŻYCZKA STANDARDOWA – INNOWACYJNA

  

III ROZLICZENIE POŻYCZKI

 

Ostateczny Odbiorca zobowiązuje wydatkować środki w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka Standardowa - Innowacyjna w terminie do 90 dni od jej uruchomienia.

Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany rozliczyć się z wydatkowania środków w terminie 90 dni od dnia uruchomienia Pożyczki Standardowo - Innowacyjnej 

  1. Wytyczne dot. rozliczania pożyczki – pobierz
  2. Rozliczenie pożyczki (tabela) – pobierz
  3. Deklaracja zakupu środka trwałego – pobierz

W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji

 

logo_podkarpackie