NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pożyczki płynnościowe dla MŚP woj. świętokrzyskie
Wpisany przez Administrator   

14.12.2020

    Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie" ogłaszamy nabór uzupełniający.

      Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 15.12.2020 r. o godz. 12.00.

    Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego wstrzymania uzupełniającego naboru wniosków w przypadku osiągnięcia 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.

      Alokacja wynosi 2,05 mln zł.

    W przypadku zgłoszonego zapotrzebowania na pożyczki, przewyższającego wartość dostępnych środków Pośrednika Finansowego o kolejności udzielania pożyczek decyduje data złożenia kompletnego wniosku.

      Więcej informacji - kliknij tutaj