NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki dla firm i PES
Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR województwo podlaskie - 2022
Wpisany przez Administrator   

17.02.2022 /zm./

  Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczka płynnościowa POIR woj. podlaskie" przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 24.02.2022 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do dnia 28.02.2022 r. do godz. 16.00.

    Alokacja wynosi 30 mln zł.

    Więcej informacji - kliknij tutaj