NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOWŚ 1.2 BIOFARR
RPOWŚ 1.2 - Aktualności BIOFARR
Wpisany przez Administrator   

"Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego"

logo_rpows2019

    Celem projektu jest opracowanie istotnie ulepszonego produktu – nawozu mineralno-organicznego BIOFARR, bazującego na płynnej frakcji pofermentu będącego pozostałością po procesie fermentacji metanowej zachodzącym podczas produkcji biogazu w bioreaktorach biogazowni rolniczych. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nawozu mineralno-organicznego w formie stałej, pozbawionego nieprzyjemnej woni będzie stanowiło o przewadze konkurencyjnej.

    Rezultatem projektu będzie nawóz charakteryzujący się nowością w zakresie swojej formy, cech i funkcjonalności. Realizowane w ramach projektu prace badawczo-rozwojowe mają na celu również proekologiczne zagospodarowanie płynnej frakcji pofermentu – opracowanie metody pozwalającej na jej bezpieczne i wygodne wykorzystanie w zakresie nawożenia.

    Grupą docelową jest/są odbiorcy detaliczni – osoby prowadzące przydomowe ogródki lub ogródki działkowe, grupą docelową będą również rolnicy ekologicznych gospodarstw rolnych. Decyzja o zwróceniu się z produktem do tego typu odbiorców wynika z podstawowych właściwości nawozu BIOFARR. Dzięki swoim cechom będzie on doskonałym środkiem poprawiającym jakość gruntów wpływającym na wzrost roślin uprawnych.

http://farr.pl/images/stories/szlaczek12.gif

Wartość projektu: 3.817.641,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2.369.903,60 PLN