NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Inne usługi Prowadzenie księgowości
Prowadzenie księgowości
Wpisany przez Administrator   

      Informujemy, że Fundacja realizuje usługę prowadzenia księgowości dla firm.

      Nasza usługa obejmuje m.in.:ksiegowosc

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o  rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna  księgowość),
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu  ewidencjonowanego,
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (umowy o pracę, zlecenia i o dzieło),
  • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników.

      Dodatkowo po uzyskaniu pełnomocnictwa będziemy także reprezentować firmę w trakcie kontroli związanych z zakresem usługi.

      Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości z wykorzystaniem środków unijnych.

      Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi!