NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOWŚ 9.3.1 Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)
RPOWŚ 9.3.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

  logo_ws_efs_pol

 

Wszelkich informacji szukaj na stronie

www.sowes.pl

 

Bezpłatne usługi księgowe przez 12 miesięcy dla podmiotów ekonomii społecznej - zmiany w dokumentach

     Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.09.2020 r. obowiązują nowe wzory dokumentów na skorzystanie z bezpłatnych usług księgowych w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (ŚOWES).

Regulamin realizacji usług księgowych - kliknij tutaj

Zał. nr 1 - Wzór umowy - kliknij tutaj

Zał. nr 2 - Karta doradztwa - kliknij tutaj

Zał. nr 3 - Formularz podmiotu - kliknij tutaj

Zał. nr 4 - Protokół - kliknij tutaj

Zał. nr 5 - Wniosek - kliknij tutaj

Zał. nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - kliknij tutaj

Kontakt - tel. 501 208 706, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

szlaczek12

Zapytanie ofertowe nr 2/ŚOWES/01/2020/FARR na wykonawcę, który zapewni specjalistów do poprowadzenia konsultacji branżowych - wyniki

     W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 2/ŚOWES/01/2020/FARR z dnia 10.01.2020 r. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru wykonawcy w celu zapewnienia specjalistów do poprowadzenia konsultacji branżowych w ramach realizowanego projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) w toku realizowanego Zadania 4- Działania towarzyszące- doradztwa specjalistyczne (01.09.2019r.-31.12.2022r.) TYP A,B – konsultacje branżowe organizowane na terenie powiatów: powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski w województwie świętokrzyskim.

     Wyniki wyboru znajdują się w załączniku - kliknij tutaj

     Sprostowanie - kliknij tutaj

szlaczek12

Zapytanie ofertowe nr 1/ŚOWES/01/2020/FARR na wyżywienie, noclegi i salę szkoleniową - wyniki

     W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 1/ŚOWES/01/2020/FARR z dnia 10.01.2020 r. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru wykonawcy w celu zapewnienia wyżywienia, sali szkoleniowej oraz noclegów dla grupy 16 osób (15 uczestników projektu + trener/doradca) w ramach realizowanego projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” w toku realizowanego Zadania 4 - Działania towarzyszące - doradztwa specjalistyczne (01.09.2019r.-31.12.2022r.) TYP A,B – dwudniowe warsztaty branżowe organizowane na terenie powiatów: sandomierski, opatowski, staszowski w województwie świętokrzyskim.

     Wyniki wyboru znajdują się w załączniku - kliknij tutaj

szlaczek12

Zapytanie ofertowe nr 2/ŚOWES/01/2020/FARR na wykonawcę, który zapewni specjalistów do poprowadzenia konsultacji branżowych

Zapytanie ofertowe z załącznikami - kliknij tutaj

Sprostowanie - kliknij tutaj

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

szlaczek12

Zapytanie ofertowe nr 1/ŚOWES/01/2020/FARR na wyżywienie, noclegi i salę szkoleniową

Zapytanie ofertowe z załącznikami - kliknij tutaj

Sprostowanie - kliknij tutaj

Zapytanie ofertowe dostępne jest również na Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

szlaczek12Zapraszamy do skorzystania z warsztatów i konsultacji

Regulamin warsztatów i konsultacji branżowych - kliknij tutaj

Zał. nr 1 - Formularz zgłoszniowy osoba fizyczna - kliknij tutaj

Zał. nr 2 - Formularz zgłoszniowy podmiot - kliknij tutaj

szlaczek12

Bezpłatne usługi księgowe przez 12 miesięcy dla podmiotów ekonomii społecznej!

     Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: włoszczowski, staszowski, sandomierski, pińczowski, opatowski, kazimierski, jędrzejowski oraz buski, które chcą skorzystać z bezpłatnych usług księgowych (biuro rachunkowe/doradztwo księgowe) przez okres 12 miesięcy w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

   Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 208 706. Liczba podmiotów objętych wsparciem jest ograniczona.

     Serdecznie zapraszamy!

Regulamin realizacji usług księgowych - kliknij tutaj

Zał. nr 1 - Wzór umowy - kliknij tutaj

Zał. nr 2 - Karta doradztwa - kliknij tutaj

Zał. nr 3 - Formularz podmiotu - kliknij tutaj

Zał. nr 4 - Protokół - kliknij tutaj

Zał. nr 5 - Wniosek - kliknij tutaj

szlaczek12

Informacje ogólne o projekcie

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (ŚOWES) realizowany jest w partnerstwie przez Caritas Diecezji Kieleckiej (Lider projektu), Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy w subregionie południowym w województwie świętokrzyskim poprzez działania animacyjne, działania inkubacyjne, doradcze, usługi szkoleniowe i szerokie wsparcie finansowe i niefinansowe skierowane do osób fizycznych w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami, JST, sektora pozarządowego, PES/PS oraz środowiska Biznesu i Mediów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.12.2022r.

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie – powiaty: powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski.

Wartość projektu: 13 471 306,20 PLN

Dofinansowanie: 13 028 606,20 PLN

Płatność ze środków europejskich: 11 450 610,27 PLN

Płatność z budżetu krajowego: 1 577 995,93 PLN

szlaczek12

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Numer i nazwa Działania: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe).

logo_sowes


Szanowny Panie,

Spłaca Pan dalej kwotę, która jest w umowie pożyczki.

Ogólnie mówiąc zaświadczenie wskazuje różnicę pomiędzy kredytem komercyjnym a nieoprocentowaną pożyczką.

Można powiedzieć, że tyle Pan „zaoszczędził” korzystając ze środków projektu, a nie z kredytu komercyjnego.

Gdy otrzyma Pan umorzenie wydane będzie kolejne zaświadczenie, tym razem na wartość umorzenia.

Będzie to już realna oszczędność, której nie będzie musiał Pan już spłacać.

Na chwilę obecną proszę spłacać wg harmonogramu spłat.