NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start O nas Wydarzenia
Wydarzenia
Wpisany przez Administrator   

21.10.2021

III Forum Gospodarcze w Starachowicach

  14 października br. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zorganizowała III Forum Gospodarcze w Starachowicach. Partnerem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego.

   W Forum wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansowych.

   Spotkanie rozpoczął Ryszard Nosowicz, Prezes ARR w Starachowicach. Wśród zaproszonych gości wystąpili m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, Prezydent Miasta Starachowice – Marek Materek oraz Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego – Paweł Chorąży. Ponadto odczytano list posłanki Agaty Wojtyszek.

   W trakcie Forum były omawiane m.in.:

- informacje o inwestycjach realizowanych i planowanych w Starachowicach - treści te przybliżył osobiście Prezydent Miasta Starachowice i współgospodarz wydarzenia – Marek Materek,

- możliwości wsparcia dla samorządów i firm planowane w programie Fundusze Unijne dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (informacje przedstawił Jacek Sułek - Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego),

- o roli BGK, jako partnera w biznesie opowiadała w imieniu Piotra Waluszewskiego - Dyrektora Regionu Świętokrzyskiego BGK, Pani Justyna Wieteska-Sowińska - Dyrektor Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego BGK,

- z kolei o roli usług doradczych i finansowych w rozwoju firmy opowiadał Prezes FARR – Ryszard Nosowicz; ponadto członek zarządu FARR - Marcin Marzec przybliżył ofertę Agencji dla podmiotów ekonomii społecznej.

   Pierwszą część Forum zakończono uroczystym podpisaniem listu intencyjnego w sprawie utworzenia Starachowickiej Spółdzielni Energetycznej, której sygnatariuszami zostali - Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - Zbigniew Koruba oraz Prezes FARR - Ryszard Nosowicz.

   Druga część wydarzenia koncentrowała się wokół zagadnień ekologicznych. W tym bloku poruszono następujące zagadnienia:

- poprawę efektywności energetycznej firm i budynków użyteczności publicznej (wystąpienie on-line Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.),

- finansowanie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej – oferta WFOŚiGW w Kielcach (ofertę przedstawił Dyrektor Generalny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Piotr Berentowicz).

   Forum zakończyło się wystąpieniem Dyrektora Departamentu Programów Publicznych i Projektów Unijnych, Banku Ochrony Środowiska S.A. Marka Szczepańskiego na temat oferty ekologicznej Banku Ochrony Środowiska.

   Forum prowadził dr Marek Szczepański.

forum_foto1

 

forum_foto2

 

forum_foto3

    Poniżej zamieszczamy prezentacje z konferencji.

Prezentacja Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - kliknij tutaj

Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego - kliknij tutaj

Prezentacja Urzędu Miasta Starachowice - kliknij tutaj

Prezentacja Urzędu Marszałkowiskiego w Kielcach - kliknij tutaj

Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego (2) - kliknij tutaj

Prezentacja Fundacji Poszanowania Energii - kliknij tutaj

Prezentacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kliknij tutaj

Prezentacja Banku Ochrony Środowiska - kliknij tutaj

szlaczek12

17.06.2019

  13 czerwca br. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zorganizowała II Forum Gospodarcze w Starachowicach.

    Poniżej zamieszczamy prezentacje z konferencji.

Prezentacja Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - kliknij tutaj

Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego - kliknij tutaj

Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego (2) - kliknij tutaj

Prezentacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - kliknij tutaj

Prezentacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - kliknij tutaj

Prezentacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2) - kliknij tutaj

Prezentacja Urzędu Miasta Starachowice - kliknij tutaj

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - kliknij tutaj

Prezentacja EnMS Polska sp. z o.o. - kliknij tutaj

Prezentacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kliknij tutaj

Prezentacja Alior Banku - kliknij tutaj

Prezentacja Fundacji Fundusz Współpracy - kliknij tutaj

foto21

Ryszard Nosowicz - Prezes Fundacji ARR w Starachowicach

foto22

Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski

foto23

Aneta Nasternak - Wiceprezydent Starachowic

szlaczek12

02.10.2018

I Forum Gospodarcze w Starachowicach

W dniu 20 września 2018 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zorganizowała I Forum Gospodarcze.

W Forum wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansowych.

Spotkanie rozpoczął Ryszard Nosowicz, Prezes ARR w Starachowicach.

W trakcie Forum były omawiane m.in.:

- zmiany w otoczeniu instytucjonalnym tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (mówił o tym Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii),

- cele strategii rozwoju miasta i regionu (omawiali je Marek Materek, Prezydent Miasta Starachowice i Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego)

- aktualne i planowane instrumenty rynku pracy dla pracodawców (przedstawił je Arkadiusz Piecyk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) oraz

- zagadnienia związane z efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (temat zaprezentował Andrzej Rajkiewicz, Wiceprezes Narodowej Agencja Poszanowania Energii S.A.).

Duży nacisk w trakcie Forum został położony na finansowanie firm. Przedstawione zostały:

- najbliższe nabory wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (mówił o tym Wojciech Lipka z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego)

- dotacje na wprowadzanie na rynek nowych produktów (przedstawiła je Monika Karwat-Bury z Departamentu Wdrożeń Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

- oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla małych i średnich firm (prezentacje przedstawili Maciej Henkiel i Łukasz Mleczko).

Ważnym elementem Forum była debata „Polityka rozwoju po 2020 roku – wymiar unijny, krajowy, regionalny i lokalny” z udziałem Marka Materka, Prezydenta Miasta Starachowice, Marka Szczepanika, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Andrzeja Gacha, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej i Ryszarda Nosowicza, Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Forum i debatę prowadził dr Marek Szczepański.

szlaczek12

24.09.2018

  20 września br. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zorganizowała I Forum Gospodarcze w Starachowicach.

    Poniżej zamieszczamy prezentacje z konferencji.

Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego - kliknij tutaj

Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego (2) - kliknij tutaj

Prezentacja Ministertwa Przedsiębiorczości i Technologii - kliknij tutaj

Prezentacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - kliknij tutaj

Prezentacja Fundacji Poszanowania Energii - kliknij tutaj

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - kliknij tutaj

Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach (2) - kliknij tutaj

Prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - kliknij tutaj

Prezentacja Alior Banku - kliknij tutaj

szlaczek12

27.11.2017

    23 listopada br. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zorganizowała uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 25-lecia istnienia.

    Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem tablicy upamiętniającej zasługi śp. Pani minister Grażyny Gęsickiej w utworzeniu Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Przed aulą tablicę odsłoniła Jej córka Klara Gęsicka-Bąk w asyście swojego syna Mateusza.

PB230518a

     W uroczystości wziął udział Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak, który przybliżył zamierzenia i działania na rzecz rozwoju gospodarczego śp. Grażyny Gęsickiej.

PB230562a

    Rys historyczny w postaci sytuacji społeczno-gospodarczej w Starachowicach początku lat 90-tych ubiegłego wieku oraz kulisy powstania Agencji zaprezentował ówczesny prezydent miasta Starachowic dr inż. Grzegorz Walendzik.

     Prezes Zarządu Agencji Ryszard Nosowicz przedstawił dokonania organizacji na przestrzeni 25 lat jej istnienia, począwszy od Programu Inicjatyw Lokalnych w latach 90-tych i powstania Funduszu Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR, poprzez projekty konsultacyjno-doradcze, realizację projektów z funduszy przedakcesyjnych, funduszy Unii Europejskiej z perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013, w tym rozbudowę obecnej siedziby Agencji oraz projekty wspierające przedsiębiorczość poprzez system dotacji i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Mikropożyczki oraz Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie), a skończywszy na perspektywie 2014-2020 i realizacji ogólnopolskiego pilotażowego projektu „Pożyczki na kształcenie” w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy w Warszawie.

PB230543a

    Prezes Zarządu wskazywał na rozwój Agencji, która z podmiotu wspierającego drobną przedsiębiorczość na rynku lokalnym stała się organizacją realizującą projekty na terenie kilku województw, a obecnie również całej Polski.

PB230563a

    Spotkanie w siedzibie Agencji zakończyło się debatą ekspercką prowadzoną przez dr. Marka Szczepańskiego na temat kierunków działań wspierających przedsiębiorczość po 2020 r.

   Druga część jubileuszu 25-lecia Agencji odbyła się w Hotelu Europa w Starachowicach, którą uświetnił swoim występem piosenkarz i kompozytor Ryszard Rynkowski. Artysta wykonał w ramach koncertu pt. „Dary losu…” m.in. „Szczęśliwej drogi już czas”, „Dziewczyny lubią brąz” czy „Zwierzenia Ryśka, czyli jedzie pociąg z daleka”.

szlaczek12

13.06.2017

     Miło nam poinformować, iż dziś podpisaliśmy umowę na realizację ogólnopolskiego projektu "Pożyczki na kształcenie" mającego na celu wsparcie finansowe osób dorosłych w postaci nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie wybranej formy kształcenia tj. studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia) z możliwością umorzenia do 25% wartości pożyczki.

   Konferencję otworzył Pan Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju (na zdjęciu poniżej po środku), który przedstawił ogólne założenia inicjatywy związanej z dofinansowaniem kształcenia osób dorosłych.

mr1

    Pilotażowy projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Fundusz Współpracy" z Warszawy, którą w trakcie podpisywania umowy reprezentował Pan Jacek Ostrowski - Członek Zarządu (na zdjęciu powyżej pierwszy z lewej).

mr2

     W imieniu Ministerstwa Rozwoju umowę podpisała Pani Dominika Tadla - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast w imieniu Fundacji ARR - Prezes Zarządu Pan Ryszard Nosowicz.

mr3

     Przewidywany termin naboru to przełom sierpnia i września b.r.

   Więcej informacji na temat podstawowych warunków projektu "Pożyczki na kształcenie" znajduje się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl - kliknij tutaj

szlaczek12

19.10.2015

    Pragniemy poinformować, że w budynku dawnego KOMPUR-u na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" należącym do Fundacji otwarte zostało laboratorium badawcze biomasy stałej biogazu i biopaliwa.

echo1     Laboratorium powstało w ramach projektu unijnego, którego realizatorami są Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii z Kielc jako lider projektu, oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach jako partner projektu. Adaptacja pomieszczeń pod laboratorium oraz wyposażenie do niego kosztowały ok. 4,4 mln zł.

echo2  W laboratorium prowadzone będą badania chemiczne osadów pofermentacyjnych oraz organicznych, które pozwolą określić zawartość poszczególnych pierwiastków, badania kaloryczności substancji, jej wilgotności czy składu biogazu. Początkowo badania wykonywane będą nieodpłatnie, natomiast w kolejnych latach usługi będą już płatne.

echo3     Laboratorium powstało w ramach projektu "Laboratorium badawcze biomasy stałej biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1.

     Fotografie dzięki uprzejmości "Echo Dnia"

szlaczek12

03.11.2014

     Miło nam poinformować, iż dziś podpisaliśmy umowę na realizację rządowego projektu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" mającego na celu pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego.

umowa_bgk11

    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. licencjackich i magisterskich oraz absolwentów szkół średnich i wyższych tj. I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu.

umowa_bgk12

     Wnioski o pożyczki będzie można składać od 17 listopada 2014 r.

umowa_bgk13     W województwie świętokrzyskim wnioski przyjmowane będą przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, natomiast w województwie lubelskim przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.

szlaczek12

30.10.2013

     Miło nam poinformować, iż dziś podpisaliśmy umowę na realizację rządowego projektu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" mającego na celu pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego.

          umowa_bgk1

     Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. licencjackich i magisterskich oraz absolwentów szkół wyższych tj. I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu.

umowa_bgk2

      W imieniu Fundacji dokumenty podpisał Prezes Zarządu Ryszard Nosowicz, natomiast ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Kacprzyk - Prezes Zarządu BGK.

umowa_bgk3

     Projekt ma rozpocząć się jeszcze w listopadzie b.r., a wsparcie ma być udzielane przez okres trzech lat lub do wyczerpania środków.

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach jest jedynym realizatorem w/w wsparcia w województwie świętokrzyskim.

umowa_bgk4

Przedstawiciele rządu i instytucji zaproszonych na uroczystość.

Drugi z prawej Prezes Fundacji Ryszard Nosowicz

szlaczek12

03.12.2010

      Miło nam poinformować, iż 2 grudnia 2010 r. w Warszawie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Fundacja została uhonorowana pamiątkową statuetką w podziękowaniu za wieloletnią współpracę. Statuetkę z rąk Prezes PARP Bożeny Lublińskiej-Kasprzak odebrał Prezes Zarządu Fundacji Ryszard Nosowicz.

      W ciągu tych 10 lat Fundacja zrealizowała szereg projektów wspierających przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim. Dzięki projektom współfinansowanym ze środków wspólnotowych oraz krajowych, których instytucją wdrażającą była PARP, możliwe było m.in. dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR oraz Funduszu Pożyczkowego FUNDSTAR 2.

      Nagroda ta to jednocześnie podziękowanie dla pracowników Fundacji za zaangażowanie w obsługę projektów już zakończonych i obecnie realizowanych.

10latparpgala

Przedstawiciele instytucji uhonorowanych statuetkami.

Pierwszy z lewej Prezes Fundacji Ryszard Nosowicz

10latparp

Statuetka dla Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

szlaczek12

29.04.2010

      Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29.04.2010 r. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa budynku Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - Działanie 1.4.

rpo14umowa2      W imieniu Fundacji dokumenty podpisał Prezes Zarządu Ryszard Nosowicz, natomiast ze strony Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas - Marszałek Województwa oraz Marcin Perz - Członek Zarządu Województwa.

rpo14umowa3      Projekt rozpocznie się 1 września 2010 r. Planowane zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na 30 września 2013 r.

rpo14umowa1