NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOWŚ 8.5.3 Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy
RPOWŚ 8.5.3 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

logo_ws_efs_pol

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach od maja 2020 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Podziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji/kwalifikacji 190 osób dorosłych (32K i 158M), w wieku powyżej 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego

Beneficjenci: 190 osób dorosłych (32K i 158M), w wieku powyżej 18 lat, w tym ponad 50% to osoby w wieku 50 lat i z niskimi kwalifikacjami

Działania zaplanowane w projekcie: Realizacja kursów zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj.:

  • Kurs spawalnictwa (TIG i MIG/MAG),
  • Kurs Prawa jazdy (C, C+E),
  • Kurs Operatora CNC,
  • Kurs Elektryk Budowlany Ze Specjalnością Montera Systemów Fotowoltaicznych,
  • Kadry i płace
  • Kurs w zakresie przedsiębiorczości i kultury zawodu,
  • Kurs BHP + ochrona środowiska w miejscu pracy

Okres realizacji projektu: 2020.05.01 do 2022.04.30

Całkowita kwota projektu: 945.462,50 zł

Kwota dofinansowania: 794.892,50 zł