NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Fundusz poręczeń Informacje ogólne
Informacje ogólne
Wpisany przez Administrator   

     poreczenieCelem Funduszu Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego „FUNDSTAR” jest finansowanie projektów gospodarczych, realizowanych wyłącznie przez małych i średnich przedsiębiorców w ramach priorytetów rozwoju lokalnego, w tym przede wszystkim powodujących tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępniania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów/pożyczek oferowanych przez banki i fundusze pożyczkowe.

     Fundusz udziela również poreczeń zapłaty wadium oraz poręczeń należytego wykonania umowy i rękojmi za wady.

Ścieżki poręczeniowe

      Obecnie Fundacja udziela poręczeń z dwóch źródeł:

  • w ramach środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, których wdrażaniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Poręczenia SPOWKP),
  • w ramach środków pochodzących ze zrealizowanego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, których wdrażaniem zajmuje się Urząd Marszałkowski w Kielcach (Poręczenia RPO+).

Więcej informacji

Poręczenia SPOWKP - kliknij tutaj

Poręczenia RPO+ - kliknij tutaj

spowkp122

rpoue

rpoue1

wojswie