Główna
Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

Nasza usługa obejmuje m.in.:

elips paginacja

prowadzenie  ksiąg  rachunkowych  zgodnie  z  ustawą  o   rachunkowości  i zakładowym planem kont (pełnaksięgowość)

elips paginacja

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

elips paginacja

prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu  ewidencjonowanego

elips paginacja

prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

elips paginacja

prowadzenie ewidencji środkówtrwałych

elips paginacja

porządzanie  deklaracji  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  i prawnych oraz podatku od towarów i usług

elips paginacja

prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

elips paginacja

rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

elips paginacja

porządzanie   deklaracji   podatkowych   dla   Urzędów   Skarbowych   i podatników

Dodatkowo  po  uzyskaniu  pełnomocnictwa będziemy także reprezentowaćfirmę w trakcie kontroli związanych z zakresem usługi.

Naszym  atutem  jest  wieloletnie doświadczenie  w  zakresie prowadzenia księgowości z wykorzystaniem środków unijnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi!

Masz pytania? Napisz do nas

Dziękuję za kontakt. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dnia.
Popełniłeś błąd... Sprawdź podane dane.