Pożyczki

Pożyczki COVID-19
Pożyczki na start
Pożyczki dla firm i PES

Pożyczki COVID-19

Informacje ogólne

Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR województwo podlaskie – 2023

Instrument Finansowy - Pożyczka płynnościowa POIR województwo kujawsko-pomorskie – 2023

Pożyczki na start

Informacje ogólne

Mikropożyczki woj. podlaskie

Mikropożyczki woj. świętokrzyskie NOWE

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki dla PES z dofinansowaniem z budżetu państwa

Informacje ogólne

Pożyczki dla podmiotów Ekonomii Społecznej