Główna
ISO

System Zarządzania Jakością – PN-EN ISO 9001:2015

ISO 907-2015
System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku.

Podejście procesowe stosowane podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakości usprawnia obieg informacji i dokumentów w instytucji oraz wprowadza dokładny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników. Organizacja uzyskuje także efekt zwiększenia zadowolenia klientów poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań.

W lipcu 2004 r., wdrożony przez Fundację system zarządzania jakością przeszedł pomyślnie proces oceny zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz oceny skuteczności funkcjonowania. Jednostką certyfikującą była firma ZETOM-CERT sp. z o.o. W kolejnych latach system był zgodny z wymaganiami kolejnej normy PN-EN ISO 9001:2009.

W grudniu 2019 r. pozytywnie przeszliśmy kolejny audyt zgodny z aktualną normą PN-EN ISO 9001:2015. Jednostką certyfikującą była firma PNG sp. z o.o. Obecnie posiadamy certyfikację ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług finansowych (fundusz poręczeniowy i fundusz pożyczkowy), informacyjnych, szkoleniowych, doradczych, proinnowacyjnych oraz opracowywania i wdrażania projektów.