Główna
Usługi badawczo-rozwojowe

Usługi badawczo-rozwojowe

Oferujemy następujące usługi badawczo-rozwojowe.

1. Badania ścieków i osadów ściekowych.

2. Badanie ścieków komunalnych

3. Badanie ścieków przemysłowych

4. Badanie ścieków pod kątem przygotowania operatu wodnoprawnego

5. Badania osadów ściekowych

6. Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustalenia dopuszczalnej dawki osadu w celuwykorzystania rolniczego lub przyrodniczego.

7. Oznaczanie parametrów do energetycznego wykorzystania osadów.

8. Badanie biomasy

9. Badania i analiza biopaliw

10. Badanie biopaliw Estry metylowe kwasów tłuszczowych FAME

11. Badanie biopaliwa - olej napędowy zawierający FAME(B-20)

12. Badania węgla i koksu oraz badania żużla i popiołów lotnych (odpadów paleniskowych):

13. Badania odpadów

14. Badania biogazowni

15. SUBSTRATY DLA BIOGAZOWNI

16. ZESTAWIENIE ANALIZ DLA FERMENTORA

17. ZESTAWIENIE ANALIZ  DLA DOFERMENTOWANIA

18. Badanie składu biogazu

19. Badanie osadu fermentacyjnego

20. Badania osadu z dofermentowania, poferment

Masz pytania? Napisz do nas

Dziękuję za kontakt. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dnia.
Popełniłeś błąd... Sprawdź podane dane.