Główna
Poręczenia

Poręczenia

Informacje o poręczeniach

Aktualnie realizowane

Poręczenia RPO+

Poręczenia SPOWKP

Informacje o poręczeniach

poręczenia
Celem Funduszu Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego „FUNDSTAR” jest finansowanie projektów gospodarczych, realizowanych wyłącznie przez małych i średnich przedsiębiorców w ramach priorytetów rozwoju lokalnego, w tym przede wszystkim powodujących tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępniania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów/pożyczek oferowanych przez banki i fundusze pożyczkowe.

Fundusz udziela również poreczeń zapłaty wadium oraz poręczeń należytego wykonania umowy i rękojmi za wady.
poręczenia

Ścieżki poręczeniowe

Obecnie Fundacja udziela poręczeń z dwóch źródeł:
elips paginacja
w ramach środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, których wdrażaniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Poręczenia SPOWKP),
elips paginacja
w ramach środków pochodzących ze zrealizowanego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, których wdrażaniem zajmuje się Urząd Marszałkowski w Kielcach (Poręczenia RPO+).