Główna
Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w tworzenie przystępnej, otwartej i dostępnej dla wszystkich środowiska cyfrowego, strona FARR https://www.farr.pl/ przestrzega standardów dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 na poziomie podstawowym. Celem tych wytycznych jest umożliwienie jak najłatwiejszego dostępu do informacji i funkcji naszej strony dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Strona farr.pl została zaprojektowana i zbudowana z myślą o dostępności. Zastosowaliśmy odpowiednie kody, kolorystykę i funkcje, aby jak najbardziej ułatwić korzystanie ze strony osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym, ale nie wyłącznie: niepełnosprawności wzroku, słuchu, ruchowej oraz kognitywnej.

Dobre praktyki dostępności

Do naszych praktyk dostępności należą:

1. Używanie semantycznego kodowania HTML dla poprawnej struktury dokumentów.
2. Używanie alternatywnego opisu tekstowego dla wszelkich obrazów i innych elementów niewizualnych.
3. Zapewnianie możliwości nawigacji bez użycia myszy dla osób, które tego potrzebują.
4. Zastosowanie kontrastu kolorów zgodnego z wymaganiami WCAG 2.1.
5. Zapewnienie, że wszystkie funkcje i zawartość strony są dostępne dla technologii asystujących, takich jak czytniki ekranowe.

Uwagi

Jesteśmy świadomi, że dostępność cyfrowa jest procesem ciągłym i zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania i ulepszania dostępności naszej strony. Jeśli natkniesz się na jakiekolwiek problemy z dostępnością podczas korzystania z naszej strony, prosimy o kontakt pod adresem [adres e-mail]. Zależy nam na twojej opinii i chcemy zapewnić, że nasza strona jest dostępna dla wszystkich.