RPOWŚ 8.5.3 Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy

Aktualności projektu
Zakończone

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
2020.05.01 do 2023.08.31
Wartość projektu:
1.503.630,89 zł
zł, w tym dofinansowanie z UE:
1.273.010,89 zł
Data rozpoczęcia naboru:
2020-05-01
Data zakończenia naboru
2023-06-30

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji/kwalifikacji 320 osób dorosłych (55K i 265M), w wieku powyżej 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego.

Informacje ogólne o projekcie:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach od maja 2020 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Podziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Główne działania:

Realizacja kursów zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj.:

  • Kurs spawalnictwa (TIG i MIG/MAG),
  • Kurs Prawa jazdy (C, C+E),
  • Kurs Operatora CNC,
  • Kurs Elektryk Budowlany Ze Specjalnością Montera Systemów Fotowoltaicznych,
  • Kadry i płace
  • Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kandydatów na kierowców zawodowych,
  • Kurs księgowości I stopnia,
  • Kurs w zakresie przedsiębiorczości i kultury zawodu,
  • Kurs BHP + ochrona środowiska w miejscu pracy

Główne rezultaty:

Uczestnicy projektu:

320 osób dorosłych (55K i 265M), w wieku powyżej 18 lat, w tym ponad 50% to osoby w wieku 50 lat i z niskimi kwalifikacjami

Dokumenty rekrutacyjne:

Wniosek zgłoszeniowy do projektu - pobierz

Załącznik 1 do Wniosku zgłoszeniowego (Oświadczenie uczestnika projektu) - pobierz

Załącznik 2 do Wniosku zgłoszeniowego (Ankieta dla osób z niepełnosprawnością) - pobierz

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Karta oceny wniosków zgłoszeniowych - kliknij tutaj

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

Biura projektu:

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (uczące się, pracujące lub zamieszkałe na obszarze województwa świętokrzyskiego)

TERMIN REKRUTACJI:

Do 5 października 2020 r. lub do wyczerpania miejsc

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W REGULAMINIE REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Sylwia Mucha: s.mucha@farr.pl

Miłosz Nartowski: m.nartowski@farr.pl

Tel. 728 101 006

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

Zapytanie ofertowe - Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy - Kurs Kadry i Płace

Organizacja i przeprowadzenie kursu Kadr i płac na potrzeby projektu pn.: ”Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego nalata 2014- 2020.
2022-08-11

Zapytanie ofertowe 28.04.2022 - Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: ”Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Kurs elektryk budowlany ze specjalnością Montera Systemów Fotowoltaicznych.
2022-04-28

Kurs elektryk budowlany ze specjalnością Montera Systemów Fotowoltaicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: ”Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Kurs elektryk budowlany ze specjalnością Montera Systemów Fotowoltaicznych
2022-04-28