Program Domowych Detektywów

Data publikacji:
2023-11-13

W SP 1, 9, 10 i 13 w Starachowicach kontynuujemy realizację rekomendowanego profilaktycznego Programu Domowych Detektywów "Jaś  i Małgosia na tropie" wzbogaconego o moduł kompetencji psychospołecznych. W ostatnich dniach rozmawialiśmy o presji  rówieśniczej oraz przyczynach sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne, typu alkohol. Zwiększamy świadomość konsekwencji tego typu zachowań dla zdrowia i życia. Trenujemy umiejętności komunikacyjne, w tym z zakresu asertywnej odmowy, umiejętności w zakresie autoprezentacji, kreatywności czy współpracy. W przerwach śródlekcyjnych, aby zapobiec zmęczeniu i podtrzymywać uważność, koncentrację na poziomie gwarantującym efektywność nauki, realizujemy zabawy ruchowe. Dzięki temu zajęcia są nie tylko pożyteczne, ale też przyjemne.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Starachowice.

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Pozostałe aktualności

Brak danych w tej chwili

Pozostałe aktualności

Brak danych w tej chwili