Główna
O nas
Cele działania

Cele działania

ludzi rozmawiają o grafa
Już od 1992 r. Fundacja pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość na terenie naszego województwa.
ludzi rozmawiają o grafa
Flaga Unii Europejskiej
Misją Fundacji, która nam przyświeca, jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w mieście i regionie świętokrzyskim.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, poprawianiem sytuacji gospodarczej na lokalnym rynku, misja Fundacji nie uległa zmianie. Nadal za cel działalności, zgodnie ze statutem, Fundacja stawia ograniczanie bezrobocia, wspieranie rozwoju regionalnego, pobudzanie aktywności gospodarczej w regionie poprzez wsparcie finansowe, informacyjne, doradcze lokalnej przedsiębiorczości, realizując przy tym szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zdjęcia budynku
Główne działania Fundacji skupione są na zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do spełniania standardów istniejących w Unii Europejskiej. Działania te są w szczególności realizowane poprzez świadczenie usługi: szkoleniowej, informacyjnej, doradczej, proinnowacyjnej, projektowej (opracowywanie i wdrażanie projektów) oraz poręczycielskiej realizowanej przez Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR i pożyczkowej realizowanej przez Fundusz Pożyczkowy FUNDSTAR 2.
Loga partnerów