NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki na start Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie
Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie
Wpisany przez Administrator   

Z dniem 22.11.2021 r. zmianie uległa nazwa Programu, tj. nazwę: Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” zastąpiono nazwą: „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

logo_wws_nowe2

Informujemy, iż w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2022 r. o podwyższeniu stóp procentowych NBP, od dnia 6 maja 2022 r. oprocentowanie pożyczek w ramach Programu „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uległo zmianie i wynosi odpowiednio 1,33% (pożyczka podstawowa) oraz 0,53%.

szlaczek12

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r., od dnia 01.03.2022 r. obowiązują nowe maksymalne limity pożyczek, tj. 119.901,80 zł – na podjęcie działalności oraz 35.970,54 zł – na utworzenie stanowiska pracy.

szlaczek12

Informujemy, iż w ramach programu „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” - Makroregion Południowy – obejmujący województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie - ogłaszamy nabór wniosków do projektu od dnia 01.03.2022 r. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia wniosków w przypadku osiągnięcia 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.

szlaczek12

Zważywszy na obecną sytuację panującą w kraju wynikającą z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 (tzw. „koronawirus”), wprowadza się  możliwość zastosowania pakietu ulg dla przedsiębiorców.

ARR dokona restrukturyzacji w przypadkach uzasadnionych problemami finansowymi, bezpośrednio związanymi z aktualną sytuacją na rynku oraz popartych odpowiednią dokumentacją.

 

1) Wniosek o zmianę warunków umowy pobierz

2) Załącznik 1 do wniosku o zmianę warunków umowy - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz

3) Załącznik 2 do wniosku o zmianę warunków umowy - Oświadczenie o pomocy de minimis pobierz

 

WZÓR WYPEŁNIENIA formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz

Wykaz identyfikatorów gmin pobierz

szlaczek12

     Ze względu na duże zainteresowanie dotyczące ulg dla pożyczkobiorców w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" pragniemy poinformować, iż po rozmowach z BGK otrzymaliśmy informację następującej treści:
 
„Szanowni Państwo, 
Zważywszy na obecną sytuację panującą w kraju wynikającą z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 (tzw. „koronawirus”), mamy na uwadze, iż aktualna sytuacja polskich przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność z wykorzystaniem środków Programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie” (Program), wymaga niezwłocznego wprowadzenia pakietu ulg skierowanych do pożyczkobiorców.
Wobec powyższego, w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii koronawirusa, BGK podjął niezbędne kroki wypracowując środki zaradcze skierowane do beneficjentów Programu. Mając jednak na uwadze, iż podstawą prawną realizacji Programu jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) (ustawa), która szczegółowo określa parametry pożyczek, zaproponowane przez BGK rozwiązania będą możliwe do wdrożenia dopiero po dokonaniu odpowiednich zmian w ww. ustawie.
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał więc do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycje zmian do ustawy, których celem jest zabezpieczenie płynności finansowej pożyczkobiorców Programu, z prośbą o niezwłoczne znowelizowanie przepisów ustawy.
Wobec powyższego, poinformujemy Państwa o przyjętych rozwiązaniach niezwłocznie po wejściu w życie zmian dokonanych w ustawie przez MRPiPS.”
 
      Po otrzymaniu wytycznych niezwłocznie uruchomimy zawarte w nich procedury.

szlaczek12

     Informujemy, iż od dnia 15.10.2019 r. wnioski o POŻYCZKĘ PODSTAWOWĄ w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" przyjmujemy tylko on-line za pośrednictwem platformy internetowej.

 

       Informujemy, że otwieramy nabór wniosków w ramach Programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II":

  • Makroregion Północno-Wschodni – obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz
  • Makroregion Południowy – obejmujący województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie


     INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTACJA DLA OBU MAKROREGIONÓW JEST IDENTYCZNA.

 

REGULAMIN - POBIERZ

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - POBIERZ

 

Z programu mogą skorzystać:

osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej:
  • student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
  • poszukujący pracy absolwenta szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

 

Przeznaczenie

  

POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)

 

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy

 

szlaczek12

 

Wnioski w ramach programu można składać on-line za pośrednictwem platformy internetowej lub w biurach projektu:

MAKROREGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI

obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie

MAZOWIECKIE

Warszawa, ul. Hoża 86 pokój 414, tel. 602 404 704, 725 321 206 (czynne pn,śr 8.00-17.30; wt,czw,pt 8.00-16.00)

Ostrołęka, ul. Głowackiego 12, 07-410 Ostrołęka, tel. 693 408 160, 608 368 778 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Sochaczew, Aleja 600-lecia 23a/9, tel. 725 321 206 (czynne pn-pt 9.00-17.30)

PODLASKIE

Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok 115, 15-002 Białystok, tel. 693 408 160, 602 838 230 (czynne pn,śr 8.00-17.30; wt,cz,pt 8.00-16.00)

Siemiatycze, ul. Wysoka 1, 17-300 Siemiatycze, tel. 515 499 610 (czynne pn-pt 9.00-17.00)

Łomża, Expert C, Aleja Legionów 141, 18-400 Łomża, tel. 519 549 870 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

LUBELSKIE

Lublin, ul. Rynek 7, 20-400 Lublin, tel. 81 528 53 32 (czynne pn,śr,pt 8.00-16.00; wt,cz 8.00-17.30)

Zamość, Oddział LFR, ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość, tel. 84 639 08 60 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Lubartów, Oddział LFR, ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 14 20 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Pieniężno, ul. Lidzbarska 4/7, 14-520 Pieniężno, tel. 725 321 206 (czynne 9.00-17.30)

Jeziorany, ul. Kopernika 4/1, 11-320 Jeziorany, tel. 725 321 206 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

 

MAKROREGION POŁUDNIOWY

obejmujący województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Starachowice – siedziba główna Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 46 90 (czynne śr,cz,pt 8.00-16.00; pn,wt 8.00-17.30)

Kielce, ul. Warszawska 21/9, 25-512 Kielce, tel. 41 345 05 33 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 247 62 61 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Skarżysko-Kam., ul. 1-go Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kam., tel. 41 251 21 92 w.40 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

ŁÓDZKIE

Łódź, ul. Przybyszewskiego 5 lok. 1U, 93-188 Łódź, tel. 725 321 206 (czynne pn-pt 9.00-17.00)

Pajęczno, ul. Kościuszki 13, 98-330 Pajęczno, tel. 725 321 206 (czynne pn-pt 9.00-17.30)

MAŁOPOLSKIE

Chrzanów, ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów, tel. 575 606 511 (czynne wt,cz,pt 8.00-16.00; pn,śr 8.00-17.30)

Brzesko, Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko, tel. 575 606 511 (czynne pn-pt 9.00-15.00)

OPOLSKIE

Opole, ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16/303, 45-011 Opole, tel. 725 321 206 (czynne pn,śr,pt 9.00-17.00; wt,czw 9.00-17.30)

Praszka, ul Powstańców Śląskich 3, 46-320 Praszka, tel. 725 321 206 (czynne pn-pt 9.00-18.00)

ŚLĄSKIE

Częstochowa, ul. Ruska 30, 42-202 Częstochowa, tel. 725 321 206 (czynne pn-pt 9.00-18.00)

Puszczew, Puszczew 99, 42-133 Węgowice, tel. 725 321 206 (czynne pn-pt 9.00-18.00)

Jaworzno, Andrzeja Mroczka nr 112, 43-600 Jaworzno, tel. 725 321 206 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Lędziny, ul. Lędzińska 28, 43-143 Lędziny, tel. 535 710 170  (czynne pn-pt 7.00-15.00)

PODKARPACKIE

Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. 578 363 197, 669 100 575 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Przemyśl, ul. Katedralna 5/20 pok. 2, 37-700 Przemyśl, tel. 531 399 092 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Jasło, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło, tel. 517 367 818 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Sanok, ul. Lwowska 18, 38-500 Sanok, tel. 500 013 904 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Rzeszów, ul. Paderewskiego 102, 35-330 Rzeszów, tel. 608 177 201 (czynne pn,wt 8.00-17.30; śr,czw,pt 8.00-16.00)

 

Informujemy iż od dnia 15.10.2019 r. wnioski o POŻYCZKĘ PODSTAWOWĄ w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie" przyjmujemy za tylko on-line za pośrednictwem platformy internetowej