Główna
Pożyczki
Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Aktualności dot. pożyczki

NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór wniosków

Informujemy, iż w ramach programu „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”- Makroregion Południowy – obejmujący województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie nabór wniosków na pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej został zakończony.

Informacje o pożyczce

"Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie" to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocy dla pożyczkobiorców, którzy skorzystali z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z "Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie".

Zmiany w oprocentowaniu pożyczki

Oprocentowanie pożyczek w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uległo zmianie i wynosi odpowiednio 1,45%( pożyczka podstawowa ) oraz 0,58 % w zależności od grupy docelowej.

Nabór wniosków

Informujemy, że otwieramy nabór wniosków w ramach Rządowego Programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie":

  • Makroregion Południowy – obejmujący województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Alokacja 5 500 000,00 zł        

   Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 18-01-2024r.od godz. 8.00 i trwać będzie do czasu wyczerpania środków.  

       

   W celu ubiegania się o pożyczkę  uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia wniosku o pożyczkę według obowiązującego wzoru wraz z obligatoryjnymi załącznikami.  

       

Wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami należy spakować w formacie ZIP i przesłać tylko w jednej wiadomości mailowej na adres wws@farr.pl. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: nazwę Wnioskodawcy i województwo w którym będzie zakładana /istnieje  działalność gospodarcza. Po przesłaniu wniosku drogą mailową Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oryginałów dokumentów: Formularz wniosku wraz z pozostałymi załącznikami – osobiście lub pocztą na adres:

   Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach  

   27-200 Starachowice  

   Ul. Mickiewicza 1A  

   Z dopiskiem WSPARCIE W STARCIE  

INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTACJA DLA OBU MAKROREGIONÓW JEST IDENTYCZNA.

REGULAMIN - POBIERZ

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - POBIERZ


Z programu mogą skorzystać:

osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej:

  • student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
  • poszukujący pracy absolwenta szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

Przeznaczenie

 

POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy

Wnioski w ramach programu można składać on-line za pośrednictwem platformy internetowej lub w biurach projektu:

MAKROREGION POŁUDNIOWY

obejmujący województwa: łódzkie, małopolskie,opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

kontakt: telefon - 41 389 70 51; mail: wws@farr.pl.

 

PLACÓWKI

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Starachowice – siedziba główna AgencjiRozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice,tel. 41 274 46 90 (czynne śr,cz,pt 8.00-16.00; pn,wt 8.00-17.30)

Kielce, ul. Warszawska 21/9, 25-512 Kielce, tel.41 345 05 33 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38, 27-400Ostrowiec Św., tel. 41 247 62 61 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Skarżysko-Kam., ul. 1-go Maja 49, 26-110Skarżysko-Kam., tel. 41 251 21 92 w.40 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

ŁÓDZKIE

Pajęczno, ul. Kościuszki 13, 98-330 Pajęczno,

MAŁOPOLSKIE

Chrzanów, ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów, pn,śr8.00-17.30)

Brzesko, Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko,

OPOLSKIE

Opole, ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16/303,45-011 Opole,

Praszka, ul Powstańców Śląskich 3, 46-320Praszka,

ŚLĄSKIE

Częstochowa, ul. Ruska 30, 42-202 Częstochowa,

Puszczew, Puszczew 99, 42-133 Węgowice,

Jaworzno, Andrzeja Mroczka nr 112, 43-600 Jaworzno,16.00)

Lędziny, ul. Lędzińska 28, 43-143 Lędziny,

PODKARPACKIE

Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700Przemyśl,

Przemyśl, ul. Katedralna 5/20 pok. 2, 37-700Przemyśl,

Jasło, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

Sanok, ul. Lwowska 18, 38-500 Sanok,

Rzeszów,ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów

Aktualności dot. pożyczki

Informacja - "Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”- Makroregion Północno- Wschodni

Informujemy, iż w ramach programu „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”- Makroregion Północno- Wschodni – obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie przyjęliśmy wnioski na pożyczki
2023-11-09

Zmiana oprocentowania w Rządowym Programie Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

Informujemy, iż w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 września 2023 r. o obniżeniu stóp procentowych NBP, od dnia 7 września 2023 r. oprocentowanie pożyczek w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uległo zmianie i wynosi odpowiednio 1,51%( pożyczka podstawowa ) oraz 0,61% w zależności od grupy docelowej.
2023-09-12

Zmiana oprocentowania pożyczek

Informujemy, iż w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. o podwyższeniu stóp procentowych NBP, tj. 8 września 2022 r. oprocentowanie pożyczek w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uległo zmianie i wynosi odpowiednio 1,70%( pożyczka podstawowa )oraz 0,68% w zależności od grupy docelowej.
2023-07-14