Główna
O nas
Nasza kadra

Nasza kadra

Fundacja ARR budynek
Silna pozycja Fundacji na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu to w dużej mierze zasługa profesjonalizmu naszych pracowników.
Specjalistyczna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są podstawą długofalowych, partnerskich relacji z naszymi klientami.By sprostać oczekiwaniom i móc efektywnie zaspokajać rosnące potrzeby nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach, kursach i seminariach. Służą one pogłębianiu specjalistycznej wiedzy, uczą także kreatywnego myślenia, niezbędnego w realizowaniu stojących przed nimi wyzwań.