„Moc Mądrej Motywacji: Projekt Edukacyjny dla Szkół Podstawowych”

Aktualności projektu
Aktualnie realizowane

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
01.03.2024 - 30.09.2025
Wartość projektu:
929675,00
zł, w tym dofinansowanie z UE:
836705,00
Data rozpoczęcia naboru:
2024-03-01
Data zakończenia naboru
2025-09-30

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

świętokrzyskie, powiat starachowicki i ostrowiecki

Cel projektu:

Celem projektu jest organizacja zajęć rozwijających umiejętności podstawowe i przekrojowe dla 320 uczniów szkół podstawowych (144 Ki 176M) z klas III-VII, podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej dla 11 nauczycieli (8K i 3M) z woj. świętokrzyskiego i doposażenie szkół w oparciu o wnioski płynące z przeprowadzonych diagnoz

Informacje ogólne o projekcie:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach od dnia 01.03.2024 do 30.09.2025 roku realizuje projekt „Moc Mądrej Motywacji: Projekt Edukacyjny dla Szkół Podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego

Główne działania:

-Doradztwo zawodowe dla uczniów,

- Robotyka, programowanie i modelowanie-warsztaty,

- Zajęcia dodatkowe z matematyki,

- Zajęcia dodatkowe z angielskiego,

- Warsztaty z budowania postaw przedsiębiorczych,

- Zielone kompetencje-zajęcia proekologiczne,

- Doposażenie szkół w sprzęt cyfrowy,

- Różni a jednak tacy sami-zajęcia antydyskryminacyjne,

-Wsparcie logopedyczne uczniów,

-Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne uczniów,

-Onoterapia-profilaktyka i edukacja emocjonalna uczniów,

-Zajęcia psychoterapeutyczne w asyście koni,

- Zajęcia z Profilaktyki, Promocji Zdrowia i Edukacji Włączającej,

-Wyposażenie sal terapeutycznych do integracji sensorycznej w ramach edukacji włączającej,

- Kursy dla nauczycieli

Główne rezultaty:

Rezultatem projektu będzie nabycie kwalifikacji przez uczniów oraz przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty biorących udział w projekcie.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami Projektu zostaną uczniowie (320 uczniów:144 kobiet i 176 mężczyzn) oraz nauczyciele (11 nauczycieli: 8 kobiet i 3mężczyzn) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach oraz Szkoły Podstawowej w Bałtowie

Dokumenty rekrutacyjne:

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

Biura projektu:

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

„Moc Mądrej Motywacji: Projekt Edukacyjny dla Szkół Podstawowych”

„Moc Mądrej Motywacji: Projekt Edukacyjny dla Szkół Podstawowych”
2024-03-12