POWER 4.1 Pożyczki na kształcenie

Aktualności projektu
Aktualnie realizowane

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
Wartość projektu:
27.000.000,00
zł, w tym dofinansowanie z UE:
25.548.300,00
Data rozpoczęcia naboru:
2022-05-09
Data zakończenia naboru
2022-05-09

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest operacjonalizacja i przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej, umożliwiającego podniesienie kompetencji lub kwalifikacji minimum 3.600 osobom dorosłym, zamieszkałym na terenie Polski. Będzie on realizowany przez udzielenie 4.000 pożyczek, przeznaczonych na sfinansowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych możliwych form kształcenia (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Pożyczki o wartości do 100 tys. zł oferowane będą wszystkim zainteresowanym posiadającym zdolność do spłaty pożyczki i dotyczyć będą wybranych przez nich form kształcenia trwających nie dłużej niż 2 lata. Pożyczki są nieoprocentowane z możliwością umorzenia do 25% wartości pożyczki (po spełnianiu odpowiednich warunków).

Informacje ogólne o projekcie:

Główne działania:

Główne rezultaty:

Uczestnicy projektu:

Dokumenty rekrutacyjne:

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

Biura projektu:

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją "Fundusz Współpracy", ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa.

Wszelkich informacji szukaj na stronie

www.inwestujwrozwoj.pl

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

Majowy nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” został zamknięty

Uprzejmie informujemy, że majowy nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” został zamknięty.Data kolejnego naboru zostanie podana w późniejszym terminie.‍
2022-05-09

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpocznie się 9 maja 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że nowy nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpocznie się 9 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.
2022-04-21

Styczniowy nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” został zamknięty

Uprzejmie informujemy, że styczniowy nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” został zamknięty.Data kolejnego naboru zostanie podana w późniejszym terminie.‍
2022-01-31