RPOWŚ 1.2 - BIOFARR

Aktualności projektu
Zakończone

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
Wartość projektu:
3.817.641,00
zł, w tym dofinansowanie z UE:
2.369.903,60
Data rozpoczęcia naboru:
Data zakończenia naboru

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie istotnie ulepszonego produktu – nawozu mineralno-organicznego BIOFARR, bazującego na płynnej frakcji pofermentu będącego pozostałością po procesie fermentacji metanowej zachodzącym podczas produkcji biogazu w bioreaktorach biogazowni rolniczych. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nawozu mineralno-organicznego w formie stałej, pozbawionego nieprzyjemnej woni będzie stanowiło o przewadze konkurencyjnej.

Informacje ogólne o projekcie:

Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFARR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego

Główne działania:

Główne rezultaty:

Rezultatem projektu będzie nawóz charakteryzujący się nowością w zakresie swojej formy, cech i funkcjonalności. Realizowane w ramach projektu prace badawczo-rozwojowe mają na celu również proekologiczne zagospodarowanie płynnej frakcji pofermentu – opracowanie metody pozwalającej na jej bezpieczne i wygodne wykorzystanie w zakresie nawożenia.

Uczestnicy projektu:

Grupą docelową jest/są odbiorcy detaliczni – osoby prowadzące przydomowe ogródki lub ogródki działkowe, grupą docelową będą również rolnicy ekologicznych gospodarstw rolnych. Decyzja o zwróceniu się z produktem do tego typu odbiorców wynika z podstawowych właściwości nawozu BIOFARR. Dzięki swoim cechom będzie on doskonałym środkiem poprawiającym jakość gruntów wpływającym na wzrost roślin uprawnych.

Dokumenty rekrutacyjne:

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

Biura projektu:

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

Brak danych w tej chwili