RPOWŚ 8.5.1 EduFARR

Aktualności projektu
Aktualnie realizowane

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
2022-02-01 do 2023-06-30
Wartość projektu:
1.319.844,00
zł, w tym dofinansowanie z UE:
1.245.204,00
Data rozpoczęcia naboru:
Data zakończenia naboru

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego, m.in. w zakresie kierunków zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego i dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy w 3 szkołach zawodowych z woj. świętokrzyskiego.

Informacje ogólne o projekcie:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach od 1 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. realizować będzie projekt „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Główne działania:

 • Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic:
 • Zajęcia dodatkowe z matematyki
 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 • Warsztaty z zakresu wykorzystania inteligentnych specjalizacji w zawodzie
 • Doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 3 szkół
 • Podniesienie kompetencji praktycznych uczniów i uczennic
 • Kurs specjalistyczny z zakresu montażu klimatyzacji
 • Kurs AutoCAD
 • Kurs projektowania SkeatchUP
 • Kurs – technika hybrydowa
 • Kurs programowania Python
 • Kurs modelowania i drukowania 3D·
 • Kompetentni nauczyciele zawodu
 • Warsztaty dla 24 nauczycieli z praktycznego wykorzystania inteligentnych specjalizacji

Główne rezultaty:

Uczestnicy projektu:

Beneficjenci:3 szkoły zawodowe z powiatu starachowickiego: ZSZ nr 1 w Starachowicach: 70 uczniów (35K i 35M), ZSZ nr 2 w Starachowicach -75 uczniów (22K i 53M) i ZSZ nr 3 w Starachowicach: 65 uczniów (2K i 63M), łącznie 210 uczniów/uczennic (59K i 151M) w wieku: 15-19 lat, klas I-III, z woj. świętokrzyskiego z powiatu starachowickiego. Kolejną grupę wsparcia stanowią nauczyciele z ww. 3 szkół zawodowych 24 (13K i 11M).

Dokumenty rekrutacyjne:

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

74.640,00 zł

Biura projektu:

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

Finansowanie: RPOWŚ 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

Informacja o wypłacie stypendium dla uczniów za odbycie stażu w ramach projektu „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zawiesza wypłaty stypendiów i refundacji dla przedsiębiorców do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż zapisy regulujące tą sytuacje znalazły się w umowie stażowej z uczniem (paragraf 4 pkt. 9) oraz w umowie trójstronnej (paragraf 5 pkt. 9).
2022-09-13

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 30.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 30.03.2022 r. na potrzeby projektu pn.: ”EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – zajęcia dodatkowe z matematyki i j. angielskiego
2022-04-11

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: ”EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: ”EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – zajęcia dodatkowe z matematyki i j. angielskiego
2022-03-30