RPOWŚ 8.5.1 Zawodowiec - Specjalista - Praktyk

Aktualności projektu
Zakończone

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
2020-09-01 - 2022-09-30
Wartość projektu:
2 075 088,00
zł, w tym dofinansowanie z UE:
1 920 568,00
Data rozpoczęcia naboru:
2020-09-01
Data zakończenia naboru
2022-07-31

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego, m.in. w zakresie kierunków zg. z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego i dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy w 3 szkołach zawodowych z woj. świętokrzyskiego.

Informacje ogólne o projekcie:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach od 1 września 2020 r. do 30 września 2022 r. realizować będzie projekt „Zawodowiec - Specjalista - Praktyk”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU .

Główne działania:

  • Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic

- Zajęcia dodatkowe z matematyki

- Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

- Warsztaty z robotyki

- Warsztaty z zakresu wykorzystania inteligentnych specjalizacji w zawodzie

- Zastosowanie efektywnego wykorzystania energii w zawodzie - praktyczne warsztaty w laboratorium OZE

- Doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół

  • Podniesienie kompetencji praktycznych uczniów i uczennic (w zależności od kierunku nauczania)

- Kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów

- Kurs projektowania stron

- Kurs na wózek widłowy

- Kurs spawacza

- Kurs kosztorysowania systemów energetyki odnawialnej

- Kurs AutoCAD

- Kurs wykorzystanie dronów w budownictwie

  • Organizacja płatnych staży dla uczniów w przedsiębiorstwach
  • Kompetentni nauczyciele zawodu

- Warsztaty dla nauczycieli z praktycznego wykorzystania inteligentnych specjalizacji

- Organizacja praktyk dla nauczycieli w przedsiębiorstwach

- Kursy potwierdzające kwalifikacje z inteligentnych specjalizacji dla nauczycieli (m.in. automatyka kotłów CO, montaż paneli fotowoltaicznych, projektowania stron www, wykorzystywania dronów w budownictwie, obsługi klimatyzacji)

Główne rezultaty:

Uczestnicy projektu:

Beneficjenci: 3 szkoły zawodowe z woj. świętokrzyskiego: z Kielc: ZSZ Nr 1 -min. 35 uczniów (2K,33M), ZSZ nr 2 w Starachowicach -155 uczniów (38K i 117M) i ZSZ nr 1 w Jędrzejowie-20uczniów (0Ki 20M), łącznie 210 uczniów/ic (40K, 170M) w wieku: 15-19 lat, klas I-III, z woj. świętokrzyskiego z powiatu starachowickiego, jędrzejowskiego i terenu Miasta Kielce, (technik budownictwa, informatyk, mechatronik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, reklamy, robót wykończ. w budownictwie). Kolejną grupę wsparcia stanowią nauczyciele z ww. 3 szkół zawodowych 22(12K, 10M)

Dokumenty rekrutacyjne:

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

Biura projektu:

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

Zapytanie ofertowe - Zawodowiec - Specjalista - Praktyk - Zakup drona

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.08.2022 r. Na potrzeby projektu pn.: ”Zawodowiec- Specjalista- Praktyk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 – Dron 1 szt. (bezzałogowy statek powietrzny).
2022-08-29

Zapytanie ofertowe - Zawodowiec - Specjalista - Praktyk - Zakup drona

ZAPYTANIE OFERTOWE Na potrzeby projektu pn.: ”Zawodowiec- Specjalista- Praktyk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 – Dron 1 szt. (bezzałogowy statek powietrzny)
2022-08-10

Kurs dla nauczycieli: obsługa klimatyzacji

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: ”Zawodowiec - Specjalista - Praktyk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – kurs dla nauczycieli: obsługa klimatyzacji
2022-07-13