RPOWŚ 9.3.1 Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)

Aktualności projektu
Zakończone

Udział jest bezpłatny

Okres realizacji projektu:
01.09.2019-31.12.2022r.
Wartość projektu:
13 471 306,20
zł, w tym dofinansowanie z UE:
11 450 610,27
Data rozpoczęcia naboru:
2019-09-01
Data zakończenia naboru
2022-12-31

Partnerzy projektu:

No items found.

Zasięg terytorialny:

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie – powiaty: powiat włoszczowski, powiat staszowski, powiat sandomierski, powiat pińczowski, powiat opatowski, powiat kazimierski, powiat jędrzejowski, powiat buski.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy w subregionie południowym w województwie świętokrzyskim poprzez działania animacyjne, działania inkubacyjne, doradcze, usługi szkoleniowe i szerokie wsparcie finansowe i niefinansowe skierowane do osób fizycznych w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami, JST, sektora pozarządowego, PES/PS oraz środowiska Biznesu i Mediów.

Informacje ogólne o projekcie:

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (ŚOWES) realizowany jest w partnerstwie przez Caritas Diecezji Kieleckiej (Lider projektu), Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Główne działania:

Główne rezultaty:

Uczestnicy projektu:

Dokumenty rekrutacyjne:

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wkład własny:

Płatność z budżetu krajowego: 1 577 995,93 PLN

Biura projektu:

Punkty rekrutacyjne:

Dodatkowe informacje

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Numer i nazwa Działania: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe).

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Uwagi, skargi, zażalenia lub pochwały należy przesyłać na adres: sowes@farr.pl lub kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Wszelkich informacji szukaj na stronie

www.sowes.pl

 

Standardy OWES - kliknij tutaj

Loga projektu:

No items found.

Aktualności projektu

Zawieszenie naboru na bezpłatne usługi księgowe

W związku z wyczerpaniem limitu miejsc dla pomiotów ekonomii społecznej na bezpłatne prowadzenie biura rachunkowego uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. zawieszamy nabór do odwołania.
2022-04-01

Wznowienie naboru na bezpłatne usługi księgowe /zm./

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 września 2021 r. wznawiamy nabór na bezpłatne usługi księgowe z terenu subregionu południowego (powiaty: włoszczowski, staszowski, sandomierski, pińczowski, opatowski, kazimierski, jędrzejowski, buski).
2021-09-20

Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 14 września 2021 r. Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Akredytacja AKSES jest ważna na okres 2 lat od dnia przyznania statusu.
2021-09-14