Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy

Agencja Rozwoju Regionalnegow Starachowicach realizację projektu pt. „Wykwalifikowany specjalista równa się sukceszawodowy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Poddziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.
Sprawdź

InnoFARR - nowe usługi doradcze

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest wzrost konkurencyjności ARR na świętokrzyskim rynku i pozyskiwanie nowych klientów poprzez wdrożenie nowego zakresu usług proinnowacyjnych ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości.
Sprawdź
Witamy na naszej nowej stronie internetowej Fundacji ARR. Poprzednią witrynę możesz znaleźć pod adresem https://archiwum.farr.pl/

Aktualności

więcej

Zaproszenie na szkolenie „Jak zostać dostawcą US Army”.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz US Army zaprasza na szkolenie pt. „Jak zostać dostawcą US Army” które odbędzie się 11 października o godz. 10 00 w auli głównej w siedzibie ARR pod adresem Ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice. Program szkolenia znajdą Państwo w treści ogłoszenia.
2022-09-21

Informacja o wypłacie stypendium dla uczniów za odbycie stażu w ramach projektu „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zawiesza wypłaty stypendiów i refundacji dla przedsiębiorców do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania na realizację projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Jednocześnie informujemy, iż zapisy regulujące tą sytuacje znalazły się w umowie stażowej z uczniem (paragraf 4 pkt. 9) oraz w umowie trójstronnej (paragraf 5 pkt. 9).
2022-09-13

Zapytanie ofertowe - Zawodowiec - Specjalista - Praktyk - Zakup drona

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.08.2022 r. Na potrzeby projektu pn.: ”Zawodowiec- Specjalista- Praktyk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 – Dron 1 szt. (bezzałogowy statek powietrzny).
2022-08-29

Rok powstania

1992

Udzielonych pożyczek

>425 mln złotych

Zrealizowanych projektów

ponad 70

Usługi doradcze

więcej
Panele słoneczne

Innowacyjny biznes i energetyka

Wiatrak

Doradztwo środowiskowe

Zespół pracowników

Wsparcie sektora badawczo - rozwojowego

Projekty

więcej

2020-05-01

2023-03-31

RPOWŚ 8.5.3 Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy

No items found.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach od maja 2020 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Podziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji/kwalifikacji 320 osób dorosłych (55K i 265M), w wieku powyżej 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego
Czytaj więcej...

2022-03-21

2023-04-07

RPOWŚ 10.4.1 Samozatrudnienie Twoją Szansą

No items found.
Projekt „Samozatrudnienie Twoją Szansą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1...
Czytaj więcej...

Pożyczki

więcej
Obraz pieniędzy

Wsparcie na starcie

Skorzystaj z szerokiej oferty pożyczek oferowanych przez FARR skierowanych dla różnych podmiotów, również dla tych którzy zdecydowali się otworzyć własny nowy biznes.
Czytaj więcej

Poręczenia

więcej

Poręczenia RPO+

Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 200.000 zł, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości kapitału podstawowego poręczanego kredytu/pożyczki.
Czytaj więcej...

Poręczenia SPOWKP

Poręczeniem mogą być objęte kredyty obrotowe/pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, a także kredyty inwestycyjne/pożyczki, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu, remont lub zakup nieruchomości itp.
Czytaj więcej...
Loga partnerów i sponsorów
Strona finansowana w ramach Vouchera na działania mające na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wykwalifikowany specjalista równa się sukces zawodowy

Agencja Rozwoju Regionalnegow Starachowicach realizację projektu pt. „Wykwalifikowany specjalista równa się sukceszawodowy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Poddziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.
Sprawdź

InnoFARR - nowe usługi doradcze

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest wzrost konkurencyjności ARR na świętokrzyskim rynku i pozyskiwanie nowych klientów poprzez wdrożenie nowego zakresu usług proinnowacyjnych ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości.
Sprawdź