RPOWŚ 8.5.1 EduFARR

Informacja o wypłacie stypendium dla uczniów za odbycie stażu w ramach projektu „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”

Data publikacji:
2022-09-13

Informacja o wypłacie stypendium dla uczniów za odbycie stażu w ramach projektu „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zawiesza wypłaty stypendiów i refundacji dla przedsiębiorców  do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, iż zapisy regulujące tą sytuacje  znalazły się w umowie stażowej z uczniem (paragraf 4 pkt. 9) oraz w umowie trójstronnej (paragraf 5 pkt. 9).

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Pozostałe aktualności

Informacja o wypłacie stypendium dla uczniów za odbycie stażu w ramach projektu „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”

2022-09-13

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 30.03.2022 r.

2022-04-11

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: ”EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”

2022-03-30

Pozostałe aktualności

Brak danych w tej chwili