Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie

Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie - nabór wniosków

Data publikacji:
2022-06-07

Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie" ogłaszamy nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 10.06.2021 r. o godz. 9.00. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego wstrzymania naboru wniosków.

W przypadku zgłoszonego zapotrzebowania na pożyczki, przewyższającego wartość dostępnych środków Pośrednika Finansowego o kolejności udzielania pożyczek decyduje data złożenia kompletnego wniosku.

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Pozostałe aktualności

Brak danych w tej chwili

Pozostałe aktualności

Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie

2022-06-10

"Pożyczki płynnościowe dla MŚP woj. świętokrzyskie" o godz. 10.45 przekroczyliśmy 100% alokacji środków

2022-06-10

Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie - nabór wniosków

2022-06-07