Główna
Pożyczki
Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie

Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie

Aktualności dot. pożyczki
Zakończone

NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór wniosków

Pożyczki Płynnościowe udzielane na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

W ramach instrumentu finansowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej w tym m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewniające jej płynność,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Warunki udzielania pożyczki

 • Maksymalna kwota pożyczki: 3 mln zł, uzależniona od zdolności pożyczkowej Przedsiębiorcy, prawnego zabezpieczenia oraz właściwych przepisów prawa unijnego i krajowego, dotyczących zasad udzielania pomocy
 • oprocentowanie od 0%
 • możliwość finansowania 100% wydatków brutto,
 • okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy,
 • max. okres karencji w spłacie do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

Dokumenty do pobrania

WAŻNE:

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę płynnościową - [POBIERZ]

A. Dokumenty pożyczkowe:

1. Wniosek o pożyczkę płynnościową dla MŚP - Biznes Plan - pobierz

2. Kwestionariusz majątkowy Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, współnikiem spółki cywilnej i poręczyciela - pobierz

3. Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP - pobierz

4. Upoważnienie do BIG dla firmy - pobierz

5. Upoważnienie do BIG dla konsumenta - pobierz

B. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis:

1. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy w formie pomocy de minimis - pobierz

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (nie dotyczy wniosków o pożyczkę na warunkach rynkowych) - pobierz

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wykorzystaniu pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych - pobierz

4. Oświadczenie dotyczące transportu drogowego towarów (PKD 49.41) - pobierz

5. Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego (w przypadku zakupu używanych środków trwałych) - pobierz

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - pobierz

C. Dokumenty finansowe:

1. Prognoza rachunku wyników i podstawowych danych bilansowych (uproszczona księgowość) - pobierz

2. Prognoza bilansu i rachunku wyników (pełna księgowość) - pobierz

D. Pozostałe dokumenty:

Regulamin - kliknij tutaj

Karta produktu - kliknij tutaj

Wypełnij i złóż wniosek on-line - kliknij tutaj

Realizator projektu

Projekt realizuje Konsorcjum pn. „Świętokrzyskie Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych”, w skład którego wchodzą:

 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (FPWŚ) z siedzibą w Kielcach
 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą w Sandomierzu
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich
 • Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (FRRP) z siedzibą Pierzchnicy
 • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego (FARR) z siedzibą Starachowicach

Charakterystyka projektu

 • Pożyczki Płynnościowe dla MŚP udzielane są w ramach wprowadzonego Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA, ODBUDOWA, ROZWÓJ MŚP”, którego celem jest minimalizowanie skutków epidemii COVID-19. Ponadto, dnia 6 maja 2020 roku nastąpiła aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która umożliwiła uruchomienie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki epidemii.
 • Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa” jest wdrażany przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako Pośrednika Finansowego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa.
 • W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest minimalizowanie skutków epidemii MŚP. W ramach utworzonego Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa” wsparcie w formie pożyczki uzyska co najmniej 424 przedsiębiorstw z segmentu MŚP działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wartość projektu: 150.000.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 150.000.000,00 zł

Okres realizacji Projektu: do 30 czerwca 2022 roku

Aktualności dot. pożyczki

Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie

Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczki płynnościowe dla MŚP woj. świętokrzyskie" o godz. 10.45 przekroczyliśmy 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki. W związku z powyższym wnioski przyjmowane będą tylko w dniu dzisiejszym do godz. 16.00, przy czym znajdą się one na liście rezerwowej.
2022-06-10

"Pożyczki płynnościowe dla MŚP woj. świętokrzyskie" o godz. 10.45 przekroczyliśmy 100% alokacji środków

Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczki płynnościowe dla MŚP woj. świętokrzyskie" o godz. 10.45 przekroczyliśmy 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.
2022-06-10

Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie - nabór wniosków

Informujemy, iż w ramach programu "Pożyczka płynnościowa dla MŚP woj. świętokrzyskie" ogłaszamy nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 10.06.2021 r. o godz. 9.00. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego wstrzymania naboru wniosków.
2022-06-07