RPOWŚ 8.5.1 EduFARR

Zapytanie ofertowe - Projekt „EduFARR – rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” - warsztaty z zakresu wykorzystania inteligentnych specjalizacji dla uczniów oraz dla nauczycieli.

Data publikacji:
2023-02-02

Na potrzeby projektu pn.: „EduFARR – rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie:

- Warsztatów z inteligentnych specjalizacji w zawodzie + moduł równości szans i elementy kultury zawodu dla 210 uczniów biorących udział w projekcie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach łącznie 336 godzin (21 grup po ok. 10 osób po 16 godzin)

- Warsztatów z praktycznego wykorzystania inteligentnych specjalizacji w zawodzie + moduł równości szans dla 24 nauczycieli biorących udział w projekcie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, łącznie 40 godzin (2 grupy po 12 osób po 20godzin)

Więcej informacji na bazie konkurencyjności - Kliknij tutaj

Załączniki

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Pozostałe aktualności

Zapytanie ofertowe - „EduFARR – rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” - materiały szkoleniowe.

2023-03-17

Zapytanie ofertowe – Projekt „EduFARR – rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” – Kurs dla uczniów: AutoCad

2023-02-23

Zapytanie ofertowe - Projekt „EduFARR – rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” - warsztaty z zakresu wykorzystania inteligentnych specjalizacji dla uczniów oraz dla nauczycieli.

2023-02-02

Pozostałe aktualności

Brak danych w tej chwili