InnoFARR - nowe usługi doradcze

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest wzrost konkurencyjności ARR na świętokrzyskim rynku i pozyskiwanie nowych klientów poprzez wdrożenie nowego zakresu usług proinnowacyjnych ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości.
Sprawdź
Witamy na naszej nowej stronie internetowej Fundacji ARR. Poprzednią witrynę możesz znaleźć pod adresem https://archiwum.farr.pl/

Aktualności

więcej

!! Stażysta poszukiwany !!

Poszukujemy stażysty do pracy w FARR
2024-04-17

Nowy projekt „TWOJE KWALIFIKACJE TWOJĄ SZANSĄ”

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. zapraszają do udziału w nowym projekcie „TWOJE KWALIFIKACJE TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2024-03-18

„Moc Mądrej Motywacji: Projekt Edukacyjny dla Szkół Podstawowych”

„Moc Mądrej Motywacji: Projekt Edukacyjny dla Szkół Podstawowych”
2024-03-12

Rok powstania

1992

Udzielonych pożyczek

>425 mln złotych

Zrealizowanych projektów

ponad 70

Usługi doradcze

więcej
Panele słoneczne

Innowacyjny biznes i energetyka

Wiatrak

Doradztwo środowiskowe

Zespół pracowników

Wsparcie sektora badawczo - rozwojowego

Projekty

więcej

2024-03-01

2025-09-30

„Moc Mądrej Motywacji: Projekt Edukacyjny dla Szkół Podstawowych”

No items found.
Moc Mądrej Motywacji: Projekt Edukacyjny dla Szkół Podstawowych
Czytaj więcej...

2024-04-02

2024-04-16

"TWOJE KWALIFIKACJE TWOJĄ SZANSĄ"

No items found.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. zapraszają do udziału w nowym projekcie „TWOJE KWALIFIKACJE TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Udział jest bezpłatny. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 https://wupkielce.praca.gov.pl/ ...
Czytaj więcej...

2024-01-01

2025-06-30

„Innowacyjne Horyzonty Edukacji"

No items found.

Pożyczki

więcej
Obraz pieniędzy

Wsparcie na starcie

Skorzystaj z szerokiej oferty pożyczek oferowanych przez FARR skierowanych dla różnych podmiotów, również dla tych którzy zdecydowali się otworzyć własny nowy biznes.
Czytaj więcej

Poręczenia

więcej

Poręczenia RPO+

Maksymalna kwota udzielonego poręczenia stanowi 200.000 zł, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości kapitału podstawowego poręczanego kredytu/pożyczki.
Czytaj więcej...

Poręczenia SPOWKP

Poręczeniem mogą być objęte kredyty obrotowe/pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, a także kredyty inwestycyjne/pożyczki, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu, remont lub zakup nieruchomości itp.
Czytaj więcej...
Loga partnerów i sponsorów
Strona finansowana w ramach Vouchera na działania mające na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

InnoFARR - nowe usługi doradcze

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest wzrost konkurencyjności ARR na świętokrzyskim rynku i pozyskiwanie nowych klientów poprzez wdrożenie nowego zakresu usług proinnowacyjnych ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości.
Sprawdź